VA-juridiskt nätverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-juridiskt nätverk

Syftet är att utbyta erfarenheter kring VA-juridiska frågor och vid behov resonera kring principiella frågeställningar. Nätverket utgör ett stöd för varandra och för Svenskt Vattens jurister och fungerar som ett informellt bollplank i samband med statliga utredningar, revidering av publikationer och besvarande av medlemsfrågor.

Målgrupp

Jurister anställda hos Svenskt Vattens medlemmar eller medlemskommuner. Alla i nätverket arbetar i någon mån med VA-juridik.

Aktiviteter

Regelbundna träffar cirka fyra gånger per år.

Mötesdatum 2024:

  • 1 februari
  • 24 april (digitalt)
  • 5 september
  • 5 december (digitalt) 

Andra organisationer

Jurister på SKR som arbetar med va-frågor är medlemmar i nätverket.

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta Svenskt Vattens jurist Maria Holmgren (förnamn.efternamn@svensktvatten.se).