Säkerhetsnätverk för VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsnätverk för VA

Syftet är att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte kring säkerhetsfrågor kopplade till VA-verksamheten, både fysisk säkerhet och IT-säkerhet. Nätverket utgör även ett stöd och bollplank i Svenskt Vattens arbete med att ta fram vägledning och stöd till övriga medlemmar.

Målgrupp

Säkerhetsansvariga, säkerhetssamordnare, säkerhetschefer och motsvarande hos Svenskt Vattens medlemsorganisationer.

Aktiviteter

Vi planerar för nätverksträffar 2 ggr/år. 

Nästa möte är den 27 september 2023 kl 13-15 och hålls digitalt.

Information går ut via mail till samtliga i nätverket.

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta:

Svenskt Vattens dricksvattenexpert Birger Wallsten (birger.wallsten@svensktvatten.se)