Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsnätverk för VA

Syftet är att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte kring säkerhetsfrågor kopplade till VA-verksamheten, både fysisk säkerhet och IT-säkerhet. Nätverket utgör även ett stöd och bollplank i Svenskt Vattens arbete med att ta fram vägledning och stöd till övriga medlemmar.

Målgrupp

Säkerhetsansvariga, säkerhetssamordnare, säkerhetschefer och motsvarande hos Svenskt Vattens medlemsorganisationer.

Aktiviteter

Nätverksträffar 2 ggr/år. 

Tidigare möten:

  • 2018-12-04 Stockholm
  • 2019-03-21 Umeå
  • 2020-03-18 Teams
  • 2020-12-03 Teams 

Nästa möte den 18 mars 2021 via Teams.

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta:

Svenskt Vattens dricksvattenexpert Birger Wallsten (birger.wallsten@svensktvatten.se)