Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsnätverk för VA

Syftet är att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte kring säkerhetsfrågor kopplade till VA-verksamheten, både fysisk säkerhet och IT-säkerhet. Nätverket utgör även ett stöd och bollplank i Svenskt Vattens arbete med att ta fram vägledning och stöd till övriga medlemmar.

Målgrupp

Säkerhetsansvariga, säkerhetssamordnare, säkerhetschefer och motsvarande hos Svenskt Vattens medlemsorganisationer.

Aktiviteter

Regelbundna träffar:

  • Möte 1 Stockholm 4 dec 2018
  • Möte 2 Umeå 21 mars 2019
  • Nästa möte Umeå 18 mars 2020. Svenskt Vatten bjuder in.

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta:

Svenskt Vattens dricksvattenexpert Birger Wallsten (birger.wallsten@svensktvatten.se)