Projektledarnätverk för Nya Vattenverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Projektledarnätverk för Nya Vattenverk

Målgrupp

Projektledare för utredning, projektering och byggnation av nya vattenverk och omfattande förändringar av befintliga vattenverk. Nätverket vänder sig i första hand till Svenskt Vattens medlemmar.

Aktiviteter

Frågeställningar och erfarenheter utbyts via e-postlista.

Digitala nätverksträffar anordnas vid behov.

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta: 
Toini Sjöqvist, Projektledare – Nytt Vattenverk i Karlshamn
toini.sjoqvist@karlshamnenergi.se