Nätverket för vattenskydd - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nätverket för vattenskydd

Nätverket för vattenskydd arbetar för att vara kunskapsbas och sprida bra arbetssätt kring vattenskyddsfrågor.

Målgrupp

Svenskt Vattens medlemmar som vill utbyta erfarenheter och bidra i frågor kring vattenskydd, uppströmsarbete och råvatten.

Aktiviteter

Frågeställningar och erfarenheter utbyts via e-postlista.

Vi planerar för en fysisk och en digital nätverksträff per år.

Nästa träff 2024 blir den 23–24 april (lunch-lunch) i Göteborg. Anmälan öppnar den 16 februari.

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta:
Svenskt Vattens dricksvattenexpert Bertil Lustig (bertil.lustig@svensktvatten.se)