Hoppa till huvudinnehåll

Nätverket för vattenskydd

Nätverket för vattenskydd arbetar för att vara kunskapsbas och sprida bra arbetssätt kring vattenskyddsfrågor.

Målgrupp

Svenskt Vattens medlemmar, konsulter och myndigheter som vill utbyta erfarenheter och bidra till effektiva vattenskyddsprocesser kan delta.

Aktiviteter

Frågeställningar och erfarenheter utbyts via e-postlista.

Ett seminarium kring vattenskyddsområden och vattenskydd arrangeras årligen.

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta:

Svenskt Vattens dricksvattenexpert Birger Wallsten (birger.wallsten@svensktvatten.se)