Nätverk för underhåll på vattenverk och avloppsreningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nätverk för underhåll på vattenverk och avloppsreningsverk

Syftet är att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte kring underhåll på vattenverk och avloppsreningsverk. Nätverket utgör även ett stöd och bollplank i Svenskt Vattens arbete med att ta fram vägledning och stöd till medlemmarna.

Målgrupp

De som leder, planerar och utför underhållsarbeten på vattenverk och avloppsreningsverk och som är anställda hos någon av Svenskt Vattens medlemsorganisationer.

Aktiviteter

Vi planerar för en fysisk och en digital nätverksträff per år.

Information om planerade aktiviteter går ut via mail till samtliga i nätverket.

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket. 

För att delta på fysiska nätverksträffar kan det förekomma att Svenskt Vatten måste ta ut en avgift för att delta, för att täcka externa kostnader.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta Svenskt Vattens expert dricksvattenproduktion

Mats Engdahl