Managementnätverket - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Managementnätverket

Managementnätverkets fokusområden är verksamhetsstyrning och ledarskapsfrågor, VA-affären, påverkansarbete, organisation och regional samverkan, juridik, asset management, benchmarking och kommunikation.

Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten
par.dalhielm@svensktvatten.se
08-506 002 04

Thomas Bergfeldt, VD, Kalmar Vatten
thomas.bergfeldt@kvab.kalmar.se
0480-45 12 10

Marianne Erlandson, Förvaltningsdirektör, Göteborgs stad Kretslopp och vatten
marianne.erlandson@kretsloppochvatten.goteborg.se
031-368 74 66

Mårten Frumerie, VD, Stockholm Vatten och Avfall AB
marten.frumerie@svoa.se
08-522 120 00

Robert Hansson, VD, Vakin
robert.hansson@vakin.se
090-16 19 00