Klimatanpassningsnätverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Klimatanpassningsnätverk

Nätverket skapar en branschgemensam arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspiration, föreläsningar samt främjar kompetensutveckling inom området med fokus på vad klimatanpassning innebär för VA.

Målgrupp

Nytta för Svenskt Vattens medlemmar, dvs kommunala VA-organisationer.

Nätverksträffar (genomförda och planerade)

Klimatanpassning Workshop, 16 november 2022 (Alvik, Stockholm)
Syfte: Kartlägga kunskapsläget och behoven för VA-branschen. Vad vet vi idag? Goda råd.

Klimatanpassning Workshop, 27 mars 2023 (Alvik, Stockholm)
I gränsen mellan VA och samhälle, fokus skyfall
 

Digital träff torsdagen den 11 april kl 13-15 under tema ansvar.

Träffen innehåller genomförande av klimatanpassningslösningar i några projekt med fokus på ansvar. Fullständigt program kommer efter sportloven! Redan nu vet vi att vi kommer att höra exempel från Göteborg, Bjuv och RISE, det kommer också bli en interaktiv del där du själv kan bidra samt reflektioner från Svenskt Vatten.

Anmäl dig gärna via länken här nedan och bjud in intresserade kollegor: 
Digital träff med Klimatanpassningsnätverket 11 april

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta: lena.blom@svensktvatten.se

Pågående projekt och initiativ 

Här ser du pågående projekt och initiativ inom klimatanpassning för VA. 

Nyttiga länkar

Ramar för klimatanpassning i Sverige, exempel