Hoppa till huvudinnehåll

Klimatanpassningsnätverk

Nätverket skapar en branschgemensam arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspiration, föreläsningar samt främjar kompetensutveckling inom området med fokus på vad klimatanpassning innebär för VA.

Målgrupp

Nytta för Svenskt Vattens medlemmar, dvs kommunala VA-organisationer.

Aktiviteter

Klimatanpassning workshop 
16 november kl. 10-15 Alvik, Stockholm

Syftet med workshopen är att kartlägga kunskapsbehoven och vad som händer inom klimatanpassning och hur det relaterar till VAs roll.  Att skapa ett nuläge inom området för klimatanpassning med VA-branschen i fokus, identifiera hinder och möjligheter utifrån dagens kunskaps och rättsläge. 

Frågor som kommer att belysas på WS är tex. 

  • Vem har ansvaret och för vad? Vad får vi som VA-huvudman göra kopplat till klimatanpassning idag? Vad vill vi göra i framtiden, vad är lämpligt att göra? Helhetsansvar
  • Hur får vi till klimatanpassningsåtgärder som klarar översvämningsproblematiken i stadsplaneringen? 
  • Hur får vi till klimatanpassningsåtgärder som klarar vattenbrist i stadsplaneringen? Kvalitetsfrågan för vattenförsörjning– vad händer när temperaturen höjs, samt plan för hantering av mer och mindre råvatten
  • Vad är framgångsfaktorer för att lyckas? (”slarva aldrig bort en bra kris”)

För att möjliggöra detta bjuder Svenskt Vatten in experter och aktörer för att samlas för att dela kunskap och insikter. 16 november kl. 10-16 Alvik, Stockholm. Gemensamt fika och mingel från kl 09.30. 

Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Målgrupp: experter inom området klimatanpassning

Läs mer och anmäl dig här

 

Nätverksträffar (genomförda och planerade)

Klimatanpassning Workshop-2022 16 november (Alvik, Stockholm)
Syfte: Kartlägga kunskapsläget och behoven för VA-branschen. Vad vet vi idag? Goda råd. 

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta: lena.blom@svensktvatten.se

Nyttiga länkar

Ramar för klimatanpassning i Sverige, exempel