Klimatanpassningsnätverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Klimatanpassningsnätverk

Nätverket skapar en branschgemensam arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspiration, föreläsningar samt främjar kompetensutveckling inom området med fokus på vad klimatanpassning innebär för VA.

Målgrupp

Nytta för Svenskt Vattens medlemmar, dvs kommunala VA-organisationer.

Nätverksträffar (genomförda och planerade)

Klimatanpassning Workshop, 16 november 2022 (Alvik, Stockholm)
Syfte: Kartlägga kunskapsläget och behoven för VA-branschen. Vad vet vi idag? Goda råd.

Klimatanpassning Workshop, 27 mars 2023 (Alvik, Stockholm)
I gränsen mellan VA och samhälle, fokus skyfall
 

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta: lena.blom@svensktvatten.se

Pågående projekt och initiativ 

Här ser du pågående projekt och initiativ inom klimatanpassning för VA. 

Nyttiga länkar

Ramar för klimatanpassning i Sverige, exempel