Ekonominätverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ekonominätverk

Nätverket skapar en branschgemensam arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspiration, föreläsningar samt främjar kompetensutveckling inom området.

Målgrupp

Svenskt Vattens medlemmar, dvs. kommunala VA-organisationer.

Aktiviteter

Nätverksträffar kommer att arrangeras. Är du intresserad av att få information om när dessa träffar hålls, vänligen hör av dig till ansvariga på mejl nedan.

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta:

Ewa Torén, MittSverige Vatten & Avfall AB, ewa.thoren@msva.se

Erik Karlsson, erik.karlsson@svensktvatten.se