Hoppa till huvudinnehåll

Digitaliseringsnätverk

Nätverket skapar en branschgemensam arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspiration, föreläsningar samt främjar kompetensutveckling inom området.

Målgrupp

Svenskt Vattens medlemmar, dvs kommunala VA-organisationer.

Aktiviteter

Nätverksträffar ca 3 ggr/år

Leverantörer, konsulter och forskare bjuds in vid specifika tillfällen​.

Nätverksträffar (genomförda och planerade)

Träff 3-2021 
Tema: Avloppssystemet, nederbörd och förändrat klimat. Hur kan vi med mätning, modellering och andra smarta tekniker möta de utmaningar vi ställs inför? 
Datum: 2021-10-29, online

Träff 2-2021
Tema: IoT och omvärldsbevakning internationellt
Datum: 2021-06-18, online

Träff 1-2021
Tema: Fjärravlästa vattenmätare och övervakning av dricksvattenledningsnätet
Datum: 2021-03-16, online

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta:

Simon Granath, VA syd simon.granath@vasyd.se

Magnus Bäckström, Bodens kommun magnus.j.backstrom@boden.se