Hoppa till huvudinnehåll

Digitaliseringsnätverk

Nätverket skapar en branschgemensam arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspiration, föreläsningar samt främjar kompetensutveckling inom området.

Målgrupp

Svenskt Vattens medlemmar, dvs kommunala VA-organisationer.

Aktiviteter

Nätverksträffar ca 4 ggr/år

Leverantörer, konsulter och forskare bjuds in vid specifika tillfällen​.

SAVE THE DATE:
Nätverksträff 18 juni, kl 9-11:30 (online)

Inbjudan till nätverksträff (länk till webmöte) skickas till de VA-organisationer som anmäler intresse.

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta:

Simon Granath, VA syd simon.granath@vasyd.se

Kontaktperson Svenskt Vatten:

Magnus Bäckström magnus.backstrom@svensktvatten.se