Digitaliseringsnätverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Digitaliseringsnätverk

Nätverket skapar en branschgemensam arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspiration, föreläsningar samt främjar kompetensutveckling inom området.

Målgrupp

Svenskt Vattens medlemmar, dvs kommunala VA-organisationer.

Statusuppdatering

Nätverkets kommer under 2023 fortsätta ha sitt primära fokus på digitala träffar för att sprida kunskap och inspiration på temat digitalisering. Under året planeras det in 4 aktiviteter kopplat till nätverket.

Under RÖK-konferensen 21-22 mars i Göteborg kommer det hållas ett par presentationer kopplat till nätverket. Hoppas vi ses där!

16:e maj, mixat tema mellan GIS, AI och omvärldsbevakning. Kalenderinbjudan kommer längre fram.
- Har ni inom er organisation något på temat att presentera, eller har tips på någon annan ni tycker borde presentera får ni gärna höra av er.

Det kommer bli två träffar till hösten, 15:e september och 8:e december. Dessa två träffar planeras på ett ungefär att innehålla:
- Mätning – vattenmätare, användande av datan, P125, IoT-sensorer, kommunikationsprotokoll mm.
- Anläggningsfokus – automation, styrning, digital tvilling, proaktivt underhåll mm

Aktiviteter

Nätverksträffar ca 3 ggr/år

Leverantörer, konsulter och forskare bjuds in vid specifika tillfällen​.

Nätverksträffar (genomförda)

Träff 3-2021 
Tema: Avloppssystemet, nederbörd och förändrat klimat. Hur kan vi med mätning, modellering och andra smarta tekniker möta de utmaningar vi ställs inför? 
Datum: 2021-10-29, online

Träff 2-2021
Tema: IoT och omvärldsbevakning internationellt
Datum: 2021-06-18, online

Träff 1-2021
Tema: Fjärravlästa vattenmätare och övervakning av dricksvattenledningsnätet
Datum: 2021-03-16, online

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta:

Simon Granath, VA syd simon.granath@vasyd.se

Erik Karlsson, Svenskt Vatten erik.karlsson@svensktvatten.se