SVU-kommittén - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-kommittén

SVU-kommittén stödjer Svenskt Vatten Utveckling som administrerar verksamhet inriktad mot tillämpad forskning och utveckling. Målet är att främja ny kunskap, stödja branschens behov av kompetensförsörjning samt att se till att framtagen kunskap sprids.

Pär Dalhielm

Svenskt Vatten AB

Ordförande

E-post:
par.dalhielm@svensktvatten.se
Telefon:
08-506 002 04

Sofia Billvik

Falu Energi & Vatten

E-post:
Sofia.Billvik@fev.se
Telefon:
023-77 49 89

Lena Blom

Göteborg stad Kretslopp och vatten

E-post:
lena.blom@kretsloppochvatten.goteborg.se
Telefon:
031-368 27 28

Magnus Bäckström

Bodens kommun

E-post:
magnus.j.backstrom@boden.se
Telefon:
070-298 30 49

Bodil Elmqvist

VA SYD

E-post:
Bodil.Elmqvist@vasyd.se
Telefon:
040-6350675

Daniel Hellström

Norrvatten

E-post:
daniel.hellstrom@norrvatten.se
Telefon:
08-505 254 41

Alexander Keucken

Svenskt Vatten

E-post:
alexander.keucken@svensktvatten.se
Telefon:
08-506 002 24

Ulrika Lindberg

Vakin

E-post:
ulrika.lindberg@vakin.se
Mobiltelefon:
070-221 22 12

Sara Söhr

Syvab

E-post:
sara.sohr@syvab.se
Telefon:
08-410 776 23