Rörnätskommittén - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rörnätskommittén

Rörnätskommittén (RÖK) initierar, driver och bevakar VA-tekniska rörnätsfrågor. De deltar aktivt i den VA-tekniska debatten och verka för att rörnätsfrågorna belyses och får en central roll.

Erik Karlsson

Svenskt vatten

E-post:
erik.karlsson@svensktvatten.se
Telefon:
08 - 506 002 23

Tommy Giertz

Stockholm Vatten och Avfall

E-post:
tommy.giertz@svoa.se
Telefon:
08-52212257

Fredrik Johansson

Stenungsunds kommun

E-post:
fredrik.johansson4@stenungsund.se
Telefon:
0303-735242

Walter Jonasson

Vakin

E-post:
walter.jonasson@vakin.se
Telefon:
090-16 54 05

Ulrika Larsson

Luleå kommun

E-post:
ulrika.larsson@lumire.se
Telefon:
0920-45 32 49

Annika Malm

Kungsbacka kommun

E-post:
annika.malm@kungsbacka.se
Telefon:
0300-834333

Anna Olofsson

MittSverige Vatten & Avfall

E-post:
anna.olofsson@msva.se
Telefon:
060-19 22 22

Åsa Peetz

NSVA

E-post:
asa.peetz@nsva.se
Telefon:
010-4909809

Christer Wigerblad

Sörmland Vatten och Avfall AB

E-post:
Christer.Wigerblad@sormlandvatten.se
Telefon:
0150-800 182