Kommunikationskommittén - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationskommittén

Kommunikationskommittén är en rådgivande kommitté bestående av företrädare för Svenskt Vattens medlemsorganisationer. Kommittén ska biträda Svenskt Vatten med rådgivning vad gäller de olika kommunikationssatsningar som Svenskt Vatten gör, såväl internt som externt.

Sofia Barré

Kommunikationschef Svenskt Vatten

E-post:
sofia.barre@svensktvatten.se
Telefon:
0730-45 61 18

Christina Bostedt

Marknads- och kommunikationschef Uppsala Vatten

E-post:
christina.bostedt@uppsalavatten.se
Telefon:
018-727 94 44

Andreas Eriksson

Chef Kundnära tjänster NSVA

E-post:
andreas.eriksson@nsva.se
Telefon:
010-495 87 89

Anna-Lena Fomin

Kommunikationschef Vakin

E-post:
anna-lena.fomin@vakin.se
Telefon:
070-7602007

Agneta Jönsson

Kommunikationschef Stockholm Vatten och Avfall

E-post:
agneta.jonsson@svoa.se
Telefon:
08-522 120 13

Maria Nordblad Stålgard

Enhetschef Kommunikation

E-post:
maria.nordblad@vasyd.se
Telefon:
040- 635 05 94

Helena Wall

Kommunikationschef Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

E-post:
helena.wall@kretsloppochvatten.goteborg.se
Telefon:
031-368 72 67