Dricksvattenkommittén - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvattenkommittén

Dricksvattenkommitténs (DRIK) arbetsområde är allt som påverkar möjligheten att säkerställa dricksvattenkvaliteten i kranarna hos konsumenter med kommunal vattenförsörjning.

Birger Wallsten

Svenskt Vatten, sekreterare

E-post:
birger.wallsten@svensktvatten.se
Telefon:
08-506 002 07

Bertil Lustig

Svenskt Vatten, dricksvattenexpert

E-post:
bertil.lustig@svensktvatten.se
Telefon:
08-506 002 41

Malin Delin

Gästrike Vatten AB

E-post:
malin.delin@gastrikevatten.se
Telefon:
026-17 87 87

David Heldt

Norrvatten

E-post:
david.heldt@norrvatten.se
Telefon:
08-505 254 04

Maria Hellblom

Östersunds Kommun, Avfall & VA

E-post:
maria.hellblom@ostersund.se
Telefon:
063-14 42 59

Inger Kjellberg

Göteborg Kretslopp och Vatten

E-post:
inger.kjellberg@kretsloppochvatten.goteborg.se
Telefon:
031-368 70 11

Karin Lind

MittSverige Vatten & Avfall AB

E-post:
karin.lind@msva.se
Mobiltelefon:
070-191 72 75

Maria Lindqvist Pettersson

Uppsala Vatten och Avfall

E-post:
maria.lindqvist-pettersson@uppsalavatten.se
Telefon:
018-727 94 12

Joakim Nilsson

Karlskrona Kommun

E-post:
joakim.nilsson@karlskrona.se
Telefon:
0455-30 33 05

Britt-Marie Pott

Sydvatten AB

E-post:
britt-marie.pott@sydvatten.se
Telefon:
010-515 1036

Ann Rane

Mölndals stad

E-post:
ann.rane@molndal.se
Telefon:
031-3152405