Resestipendium för unga inom VA-sektorn - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Resestipendium för unga inom VA-sektorn

Är du ung, verksam inom vattenområdet och skulle behöva ekonomiskt bidrag för att åka på en resa som en del i ditt engagemang i International Water Association (IWA)? Då kan du söka IWA Sveriges resestipendium för unga.

Syftet med stipendiet är att stärka unga verksamma inom vattenområdet och att få fler att engagera sig i internationella vattenfrågor genom International Water Association (IWA). IWA Sveriges ledningsgrupp har därför bestämt att under 2023 dela ut sex stipendier som kan användas för att möjliggöra en specifik resa i samband med ett engagemang inom ramen för IWA.

Vem kan söka?

Du som söker ska vara upp till och med 40 år och vara engagerad i IWA, exempelvis genom en specialistgrupp, working group, IWA programme/cluster eller i en skrivargrupp .

Vad kan man söka för?

Stipendiet går till omkostnader för resa och uppehälle för ett möte / event med den IWA-gruppering du är engagerad i. Relevanta möten kan ligga i anslutning till annat event men separata konferens-resor eller presentationer på konferenser omfattas inte av stipendiet. Bidrag ges upp till beviljat belopp, max 5 000 kronor.

Motprestation

Engagemanget och omkostnaderna för resan rapporteras kort skriftligen till IWA Sverige senast 30 dagar efter hemkomst. I förekommande fall engagemanget är av relevans och intresse för IWA Sveriges verksamhet kan stipendiaten ombes att redovisa sitt engagemang i samband med ett av IWA Sveriges möten i Sverige (t.ex. årsmöte, IWA Sverige-seminarium eller ledningsgruppsmöte). Om detta innebär ytterligare reskostnader så står IWA Sverige vid behov även för dessa.

Ansökan

CV och personligt brev (max en A4) med en motivering skickas till iwasverige@svensktvatten.se. Ansökan ska innehålla: i) vad du söker stipendium för, ii) information om vilken IWA-gruppering engagemanget avser, iii) din egen roll och ansvar inom gruppen, vi) beskrivning av syftet och förväntningar med resan eller mötet som stipendiet avser. Ansökningar tas emot löpande och hanteras på ledningsgruppens möten.

Om IWA Sverige

Huvuduppgiften för IWA Sverige är att stärka kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende forskning, utveckling och utbildning inom vattenområdet.

IWA Sverige är ett nätverk som representerar International Water Association i Sverige och företräder Sverige som Governing Member i IWA. Ledningsgruppen för IWA Sverige samverkar med organisationer och företag som arbetar med vatten och vattenfrågor nationellt och internationellt.

IWA Sverige arbetar för att öka importen av kunskap till VA-sektorn samt för att lyfta fram svensk VA-expertis internationellt.