IWA Young Water Professionals Sweden - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

IWA Young Water Professionals Sweden

IWA Young Water Professionals Sweden (YWP SE) är ett nationellt nätverk för personer som är yngre än 35 år eller som arbetat färre än 5 år i vattenbranschen.

Nätverket är knutet till the International Water Association (IWA) som ett så kallat Country Chapter och har tät kontakt med IWA Sverige och internationella kollegor i andra Country Chapters. 

Syftet med nätverket är att erbjuda en mötesplats för unga inom vattenbranschen för nätverksbyggande och professionell utveckling. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av 6 personer och avser omfatta nätverksevent, mentorssessioner, workshops, webbinarier, konferenser och liknande event för att stärka unga inom vattenbranschen. 

Hemsida 

LinkedIn  

Information in English

IWA Young Water Professionals Sweden (YWP SE) is an national network for young professionals who are younger than 35 years old or with less than 5 years of experience in the water sector. The network is tied to the International Water Association (IWA) as a so-called Country Chapter and has close contact with IWA Sweden and international colleagues in other Country Chapters.

The purpose with the network is to offer a meeting space for young professionals in the water sector for network building and professional development. The work is led by a steering committee comprised of 6 persons and aim to networking events, mentoring sessions, workshops, webinars, conferences and similar events to empower YWPs.