Hoppa till huvudinnehåll

Goda exempel från SV medlemmar

Varför uppfinna hjulet på nytt? Dela dina bästa VA-exempel!

Svenskt Vattens medlemmar har gjort många bra och kreativa informationssatsningar genom åren. Ofta brottas vi med samma utmaningar och behöver därför samma lösningar och idéer. Det fina är att våra verksamheter inte konkurrerar med varandra och därför skulle vi vinna mycket på att dela med oss mer av goda exempel.

Skicka gärna goda exempel till kommunikation@svensktvatten.se från din VA-organisation. Informationssatsningar, kampanjer, informationsbroschyrer m m. Här fyller vi på efterhand då ni delar med er.

Vattenbrist
Torka och brist på vatten är ett problem som har drabbat allt fler orter runt om i Sverige. Läs om hur Kalmar Vatten processade fram ett regionalt samarbete kring "spara vattenkampanjen" Vatten Smart.
Tack Jenny Holmgren, informatör på Kalmar Vatten för att du delar.
Läs mer om Vattenbrist och aktuella "sparavattenkampanjer".