Svenskt Vattens medlemsförmåner - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens medlemsförmåner

Som medlem i Svenskt Vatten är din organisation en central del av den svenska VA-branschens utveckling. Vårt gemensamma arbete präglas av samverkan och inkludering – tillsammans driver vi branschen framåt. Vår roll i det arbetet är att ansvara för det övergripande arbetet på bransch-, riks- och internationell nivå. Målet för vår verksamhet är att stärka Sveriges VA-organisationer genom kunskapsförmedling, normsättande arbete och påverkansarbete.

Det här går din medlemsavgift till: 

 • Rabatt på utbildningar
 • Reducerat pris på konferenser
 • Tillgång till expertkunskap 
 • Tillgång till publikationer på området branschstandard 
 • Stöd inom initiativet Klimatneutral VA  
  Utbildningstillfällen, digitala seminarier, kommunikationsmaterial och utveckling av beräkningsverktyget. 
 • Kommittéarbete  
  Möjlighet att delta i arbetet med att sätta en gemensam riktning och bidra till den egna organisationen inom våra största VA-områden. 
 • Nätverksarbete 
  Tillfälle att bygga nätverk inom ditt område, samordna och diskutera aktuella frågor.
 • Tillgång till branschdata i VASS-systemet
 • Nyhetsförmedling – branschnytt 
  Rapportering av nyheter på Svensktvatten.se och i flera nyhetsbrev. 
 • Påverkansarbete på riksnivå samt stöd på lokal / regional nivå 
  Aktiv dialog och påverkan i form av remisser och andra yttranden. Deltagande i flera nationella forum och samverkan med avvägda samarbetspartners.  
 • Närvaro på europeiska samarbetsarenor 
  Representation i EurEau, både generalförsamling och kommissioner. I de sistnämnda finns möjlighet för företrädare i medlemsorganisationer att vara medlem.  
 • Påverkansarbete i EU 
  Representant för den svenska VA-branschen på plats för att samverka med andra aktörer och diskutera aktuella EU-frågor i Bryssel. 
 • Press- och mediaarbete riks-, regional- och lokalmedia 
 • Tillgång till forskningsrapporter genom SVU tre månader innan allmän publicering
 • Juridisk rådgivning 
  Medlemsexklusiv rådgivning till förmånligt pris. 
 • Rabatt på samtliga publikationer i Vattenbokhandeln
 • Utrymme för spridning av lokala initiativ i Svenskt Vattens kanaler
 • Aktiviteter med fokus på kunskapsförmedling 
  Till exempel digitala seminarier, workshops och medlemsmöten.