Avgifter till föreningen Svenskt Vatten och Svenskt Vatten AB 2024 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter till föreningen Svenskt Vatten och Svenskt Vatten AB 2024

Svenskt Vattens avgiftsmodell är uppbyggd så att medlemsavgiften och serviceavgiften hör ihop och utgör tillsammans årsavgift. Nedan redogörs för hur avgiften är sammansatt och uppbyggd.

Avgifter till föreningen Svenskt Vatten och Svenskt Vatten AB 2024

Medlemskapet i föreningen Svenskt Vatten består av de här avgifterna:

  • Medlemsavgift till föreningen
  • Serviceavgift till servicebolaget
  • Utvecklingsavgift till Svenskt Vatten Utveckling

Avgiftsmodellen är uppbyggd så att årsavgiften består av en medlemsavgift och en serviceavgift. Årsavgiften beräknas utifrån antal invånare till en grundavgift. Föreningsstämman 2016 beslutade att den s k uttagsfaktorn ersätts med en indexuppräkning fr o m 2017. Det index som används är LCI, Labour Cost Index för tjänstemän. Indexuppräkningen för 2024 sker med 1,7 %.

Utvecklingsavgiften uppräknas också med index. För 2024 är utvecklingsavgiften satt till 2,21 kr/invånare. Föreningsstämman beslutar hur mycket av årsavgiften som ska gå till föreningen. För 2024 är medlemsavgiften är 12 833 Kr. Resten av årsavgiften går till servicebolaget (serviceavgift).

Invånarantalen hämtas från SCB:s statistik (31 december 2022). Obs! Om en kommun önskar vara medlem både som kommun och via sitt bolag, är den enda tillkommande kostnaden en extra medlemsavgift (12 833). Övriga avgifter påverkas inte.