Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter till föreningen Svenskt Vatten och Svenskt Vatten AB 2022

Svenskt Vattens avgiftsmodell är uppbyggd så att medlemsavgiften och serviceavgiften hör ihop och utgör tillsammans årsavgift. Nedan redogörs för hur avgiften är sammansatt och uppbyggd.

Avgifter till föreningen Svenskt Vatten och Svenskt Vatten AB 2022

Medlemskapet i föreningen Svenskt Vatten består av de här avgifterna:

  • Medlemsavgift till föreningen
  • Serviceavgift till servicebolaget
  • Utvecklingsavgift till Svenskt Vatten Utveckling

Avgiftsmodellen är uppbyggd så att årsavgiften består av en medlemsavgift och en serviceavgift. Årsavgiften beräknas utifrån antal invånare till en grundavgift. Föreningsstämman 2016 beslutade att den s k uttagsfaktorn ersätts med en indexuppräkning fr o m 2017. Det index som används är LCI, Labour Cost Index för tjänstemän. Indexuppräkningen för 2022 sker med 1,4 %. 

Utvecklingsavgiften uppräknas också med index. För 2022 är utvecklingsavgiften 2,17 kr/invånare.

Föreningsstämman beslutar hur mycket av årsavgiften som ska gå till föreningen. För 2022 är medlemsavgiften är 7 896 kr. Resten av årsavgiften går till servicebolaget (serviceavgift).

Invånarantalen hämtas från SCB:s statistik (31 december 2020). Obs! Om en kommun önskar vara medlem både som kommun och via sitt bolag, är den enda tillkommande kostnaden en extra medlemsavgift (7 896 kr). Övriga avgifter påverkas inte.