Frågor och svar om brist på fällningskemikalier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om brist på fällningskemikalier

Våra medlemmar får nu frågor från både media och andra aktörer om hur kriget i Ukraina påverkar tillgången på kloridbaserade fällningskemikalier i Sverige. Här har vi som ett stöd samlat några av de frågor som kan komma, tillsammans med de svar som Svenskt Vatten kan ge i dagsläget. Sidan uppdateras löpande med ny information.

Hur används kloridbaserade fällningskemikalier?

Kloridbaserade fällningskemikalier används för dricksvattenproduktion, avloppsrening och i processer inom industrier. Omkring 80 procent av den totala mängden används för avloppsrening och resterande mängd fördelas jämnt mellan dricksvattenproduktion och industriella processer. 

Hur påverkar kriget i Ukraina tillgången till kemikalier?

Under 2021 störde en rad faktorer kemikaliemarknaden generellt när det gäller flera olika sorters kemikalier. Det handlar exempelvis om leveransstörningar kopplade till pandemin och en global politisk oro.

Rysslands invasion av Ukraina har ökat risken för störningar i bland annat leveranskedjor. Kemikalieproduktion är komplex och kriget i Ukraina har försvårat tillgången till vissa så kallade insatsvaror som krävs för att producera kloridbaserade fällningskemikalier. Det rör sig om järn- och aluminiumklorid samt saltsyra, som uppkommer då kaliumklorid får reagera med svavelsyra. Här har den svenska marknaden i hög grad förlitat sig på råvaror från Belarus och dess saltgruvor.

Vad gäller de kloridbaserade fällningskemikalierna, finns det i Sverige endast ett fåtal leverantörer. Situationen hos dessa leverantörer är ansträngd. Enligt den information Svenskt Vatten har, arbetar leverantörerna med att hitta både kortsiktiga och långsiktiga alternativ.

Finns det en brist i dag?

Svenskt Vatten får löpande information om att medlemmar möter ökade leveransproblem av olika varor rent generellt. Just nu råder ingen brist på just fällningskemikalier, men situationen kan förändras snabbt.

Enligt den information Svenskt Vatten fått från leverantörerna, är leveranserna av kloridbaserade fällningskemikalier till den svenska marknaden säkrad fram till första delen av sommaren. Vid en eventuell brist på vattenreningskemikalier har MSB fått i uppdrag att starta en samordningsfunktion för att prioritera kemikalieleveranser till VA-organisationerna.

Vad sker vid en reell brist?

Livsmedelsverket är den myndighet som avgör när en brist inträder och den som aktiverar vägledningen för prioritering av fällningskemikalier.

I samråd med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten har vi tagit fram en Vägledning för prioritering av fällningskemikalier inom dricksvattenproduktion och avloppsrening. Innebörden är att rening av dricksvatten bör prioriteras före rening av avloppsvatten vid en brist. 

Vad gör Svenskt Vatten för att hantera situationen?

Risken för brist har varit känd under en tid. Svenskt Vatten samarbetar därför redan med en rad myndigheter och leverantörer för att förebygga och hantera en eventuell brist på kloridbaserade fällningskemikalier. 

Hur bör en VA-organisation förbereda sig?

Svenskt Vatten uppmanar sina medlemmar att planera för och förbereda sig för en eventuell brist, något du kan läsa mer om här. Grundbudskapet är att varje VA-organisation bör gå igenom sin verksamhet, i nära samarbete med Länsstyrelsen som är berörd tillsynsmyndighet, för att identifiera lämpliga åtgärder.