Omvärldsutblick mot 2035 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Omvärldsutblick mot 2035

Under vintern 2023 och våren 2024 tog vi på Svenskt Vatten fram en omvärldsanalys tillsammans med Kairos Future. Analysen resulterade i en rapport som beskriver åtta långsiktiga trender som på olika sätt påverkar VA-branschen de kommande åren. Nu finns den rapporten tillgänglig för dig som medlem.

Världen är i ständig rörelse. Som en liten beståndsdel i den ständiga rörelsen är det viktigt att vi blickar mot samtid och framtid för att förstå hur VA-branschen påverkas av sin omvärld. Tillsammans med Kairos Future, och med inspel från flera av våra medlemmar, tog vi under våren 2024 fram en Omvärldsutblick mot 2035. I rapporten har vi identifierat och beskrivit trender som påverkar och kommer att påverka hur VA-arbetet i Sverige bedrivs. Bland trenderna som beskrivs hittar man bland annat klimatförändringarna, digitaliseringen och ett alltmer komplext beslutsfattande. 

Tre tidshorisonter

Att arbeta med omvärldsanalys handlar om att på ett systematiskt sätt öka sin framtidsberedskap. Att säkerställa att de kartor den egna organisationen navigerar efter är aktuella och visar hur den omgivande handlingsmiljön troligen utvecklas framöver. Samtidigt gäller det att vara klar över att framtiden har olika tidshorisonter och att de behöver hanteras på olika sätt. Organisatorisk framgång handlar om att förstå
och hantera tre tidshorisonter samtidigt:

Den korta tidshorisonten: där förklaras framgång med förmågan att genomföra fattade beslut så effektivt som möjligt. Ledarskap som genomsyras av organisatorisk effektivitet i verkställandet av verksamhetsplaner och årliga budgetar.

Den medellånga horisonten: där ryms de flesta beslut av strategisk karaktär. Beslut kring hur resurser ska disponeras eller omallokeras. Vägledning vid strategiska vägval.

Den långa tidshorisonten: en stadig blick mot horisonten behövs för att staka ut riktning och ge vägledning vid de strategiska beslut som väntar på medellång horisont

Verktygslåda för din organisation

Hur trenderna påverkar organisationer beror på utgångsläge, lokala variationer och de förutsättningar som utgör vår startpunkt. Därför beslutade vi att komplettera rapporten med en verktygslåda bestående av trendkort. Målgruppen är i första hand styrelser och ledningsgrupper, men det går utmärkt att använda i hela organisationen. 

Stödmaterialet gör inte anspråk på att vara heltäckande och givetvis kan det anpassas utifrån lokala behov. Det ska vara möjligt att använda materialet som vardaglig omvärldsspaning, inför verksamhetsplanering eller som startpunkt för det egna strategiarbetet.