Silverkampanjen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Silverkampanjen

Spridningen av silver måste minska rejält. Därför vill vi sätta ljus på silverbehandling av kläder, som är en stor källa till utsläpp.

Silver är ett allvarligt hot mot kretsloppet och bottenlevande organismer i sjöar och hav. Många studier tyder också på att silver kan bidra till spridning av antibiotikaresistens. Trots vad leverantörerna påstår läcker det mellan 30 och 90 procent silver när man tvättar silverbehandlade träningskläder.

För att lyfta problemet lanserar vi nya, humoristiska tvättråd för kläder som innehåller silver. Tvättråden är i form av bilder med tillhörande text och är tänkta att spridas i sociala medier.

Vi tycker att det här är viktigt att uppmärksamma, Därför har vi tagit fram en kampanj som består av humoristiska tvättråd. Bilder med tillhörande text eller filmen kan spridas i sociala medier, nyhetsbrev och liknande.

Bildmaterial

Mediabanken med bilder till Silverkampanjen

Film

Film för sociala medier (ca 55 sekunder).

Eller använd denna inbäddningskod:

<div style="position:relative;width:100%;padding-bottom:56.25%;"><iframe allowfullscreen frameborder="0" src="//csp.screen9.com/iframe/TyeAAGIHjbvP5g2RtQdUh6Yr9SLLg-onbBF9mrEPq0LDTBSTpX7FBjrP8NzZOATN" style="width:100%;height:100%;position:absolute"></iframe></div>

Text till inlägg

Silver tillsätts i många sportkläder för att döda bakterier och ta bort dålig lukt. Vad många inte vet är att antibakteriellt silver är giftigt. Varje gång du tvättar kläderna lossnar en del av silvret och hamnar i vattnet. På sikt kan det allvarligt skada livet i våra sjöar och hav. Undvik kläder som behandlats med silver. Då slipper du tänka på vad du ska göra med tvättvattnet och du bidrar till en bättre miljö. Detta är en rekommendation från Svenskt Vatten.