Skyfall - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Skyfall

När de branschgemensamma kommunikationskoncepten nu utökas är det gruppen som arbetar med skyfallskommunikation som hamnar i rampljuset. En delleverans planeras redan under året för att tillgodose de stora behoven av att kommunicera kring skyfall.

Arbetet med konceptet Skyfall startade hösten 2023. Området är angeläget då landets VA-organisationer står inför en rad kommunikativa utmaningar i och med fler och kraftigare skyfall. VA-bolaget får ofta stå till svars för ”allt” och okunskapen bland kunderna är stor, bland annat kring ansvar kopplat till översvämningar.

Arbetsgruppen har identifierat ett grundbehov av att öka förståelsen för hur VA-systemet fungerar vid stora regn, som exempelvis vad bräddning är och VA-huvudmannens ansvarsområden. Budskapen ska rikta sig både till kunder, media, lokala beslutsfattare och interna funktioner som kundtjänst. Första delleveransen av material planeras lagom till sommarregnen. Därefter ska arbetet utvärderas och eventuellt fortsätta till hösten med ytterligare kommunikationsstöd.

Vid frågor, kontakta arbetsgruppen:

Isabel Drewert, Svenskt Vatten, isabel.drewert@svensktvatten.se

Ebba Eberhard, NSVA, Ebba.Eberhard@nsva.se

Helena Liljestrand, SVOA, helena.liljestrand@svoa.se

Malin Nydesjö, VA SYD, Malin.Nydesjo@vasyd.se

Helena Strömer, SVOA, helena.stromer@svoa.se

Karin Mossberg, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, karin.mossberg@kretsloppochvatten.goteborg.se