Internkommunikation om konceptet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Internkommunikation om konceptet

För att vara trovärdiga i den externa kommunikationen kring hållbar vattenanvändning, behöver frågan också förankras internt. Den egna personalen är viktiga talespersoner och budbärare av budskapet. Här finns textförslag och tips för när ni kommunicerar konceptet internt.

Förslag på intranätartikel

Den här texten kan användas på det egna intranätet, för att informera om kampanjen och arbetet med hållbar vattenanvändning till era medarbetare.

Nationellt koncept för hållbar vattenanvändning 

Flera kommuner har periodvis haft problem med vattenbrist eller att de nått maxkapacitet då invånarna vattnat gräsmattor och fyllt pooler vid samma tillfälle. Klimatförändringarna tillsammans med nationella och globala krav, till exempel Agenda 2030, gör att vi behöver använda vattnet på ett hållbart sätt.

Nu har flera VA-organisationer i Sverige, samt branschorganisationen Svenskt Vatten, gått samman och tagit fram ett gemensamt material för att kommunicera kring hållbar vattenanvändning. Materialet lanserades i maj 2021 och riktar sig primärt till allmänheten. I dagsläget har 140 kommuner och VA-organisationer anslutit sig. Tillsammans förser de en stor del av Sveriges befolkning med dricksvatten.

Kommunikationsmaterialet består av tre delar som samexisterar och förstärker varandra:

• Den stora berättelsen – om hållbar vattenanvändning

• De vardagliga tipsen – om att spara vatten

• Det kritiska läget – om bevattningsförbud

Den stora berättelsen

Den stora berättelsen handlar om att få allmänheten att förstå och uppskatta det värdefulla vattnet. Rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. Vattenbrist kommer vara en av klimatförändringarnas första och mest påtagliga konsekvenser. Samtidigt behandlar vi i Sverige vatten som en självklarhet. För att vi ska klara framtidens utmaningar behöver vi alla ta ansvar och tillämpa en hållbar vattenanvändning.

De vardagliga tipsen

De vardagliga tipsen är tänkta att vara mer konkreta och ge mottagaren tydliga tips på hur man kan spara på vattnet, till exempel genom att duscha kortare eller att stänga av kranen när man borstar tänderna eller tvålar in sig. 

Det kritiska läget

I det kritiska läget skärper vi tonen och kommunikationen och färgerna signalerar att nu är det allvar: Nu räknas varje droppe! Vi vill ge tydlig information om hur viktigt det är att vi alla bidrar och samarbetar för en hållbar vattenanvändning. Tillsammans är vi starka och vi är alla vattenanvändare som måste ta ansvar och förstå vattnets värde.

Uppslag till fler intranätartiklar

Här har vi listat några ytterligare ämnen som vi med fördel kan ta fram och sprida på våra intranät:

  • Vad innebär varje steg i pyramiden för vår organisation – intervjuer med medarbetare 
  • Vad innebär en vattenbesparing på 10 liter per person och dag för vår organisation? 
  • Hur kommer vi att använda kommunikationsmaterialet? 
  • Vi är alla vattenambassadörer – Känner du dig som en vattenambassadör? Tillsammans ska vi hjälpas åt att förmedla kunskapen om vattnets värde och att inte ska slösa på vatten, vårt viktigaste livsmedel. Vi är vattenambassadörer i vårt dagliga arbete, när vi pratar med barn eller grannen eller när vi föregår med gott exempel. All kommunikation är viktig! Dela gärna våra inlägg om hållbar vattenanvändning i sociala medier. Tack för att du bidrar till en hållbar vattenanvändning.