FAQ gällande konceptet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

FAQ gällande konceptet

Här hittar du vanliga frågor och svar om konceptet.

För dig som vill ha mer detaljer om själva materialet, läs mer här.

Vilket stöd finns när min organisation lanserar konceptet?

Utöver själva materialet som ligger i mediebanken finns följande:

Vem är avsändare?

Det är ni som är användare. Det ska enkelt gå att anpassa materialet efter respektive organisations behov, med till exempel egen logotyp. Materialet är anpassat för olika kanaler som sociala medier, tryck och film. För att anpassa materialet till eventuella udda format och egen logotyp tillkommer det kostnader – om inte den kompetensen finns internt.

Kommer konceptet innehålla hållbarhetsbudskap kopplade till framtid, utveckling och investering?

Tanken är att nedersta nivån i pyramiden, hållbar vattenanvändning, ska kunna ta upp de budskapen. I nivå 2 och 3, spara vatten och bevattningsförbud, är fokus på vad man kan eller ska göra själv i sitt hushåll.

 

 

Kan företag, utanför kommuner, kommunala VA-organisationer, fastighetsbolag och myndigheter, köpa in sig i konceptet och använda sin egen logga på materialet?

Materialet är endast avsett att användas av kommuner och kommunala VA-organisationer, men alla kommunala verksamheter som exempelvis skolor och bostadsbolag är välkomna att använda materialet för att kommunicera hållbar vattenanvändning. Om du är fastighetsägare och vill använda dig av materialet kontaktar du din lokala VA-organisation och hjälper dem att sprida deras budskap. Däremot kan du inte köpa in dig i och använda din egen logga på materialet.

Är tanken att alla kör kampanj samtidigt?

Hållbar vattenanvändning är ingen tillfällig kampanj utan ett branschgemensamt kommunikationskoncept tänkt att användas under lång tid framöver. Varje VA-organisation och kommun kan dock använda materialet när det passar.

Vad heter Facebook-gruppen för vattenkommunikatörer?

Gruppen heter Vattenkommunikatörer i Sverige. Gå gärna med!

Saknar du någon fråga?

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.