Konceptet Hållbar vattenanvändning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Konceptet Hållbar vattenanvändning

Konceptet bygger på tanken att vi ska kommunicera samma budskap i hela Sverige. Då får budskapen hög igenkänning, oavsett i vilket sammanhang de används. Ju fler organisationer som använder budskapen, desto starkare blir genomslagskraften nationellt.

Vi har tagit fram budskap och material tänkta att fungera i en rad situationer. Materialet är utformat för att samverka i olika kanaler, både digitalt och i print, och med en tänkt kommun som avsändare.

Konceptet består av tre delar, där budskapen samexisterar och förstärker varandra:

  1. Den stora berättelsen. Vattenbrist är en av klimatförändringarnas mest påtagliga konsekvenser. Samtidigt behandlar vi i Sverige vatten som en självklarhet; det kommer ju hela tiden nytt ur kranen. För att vi ska klara framtidens klimatutmaningar behöver vi alla övergå till en hållbar vattenanvändning. Utgångspunkten är budskapet "Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har."
  2. De vardagliga tipsen. I nästa steg blir vi mer konkreta och leder in mottagaren på konkreta spartips. Tonvikten ligger på positiva anslag istället för förbud. 
  3. Det kritiska läget. För det allvarliga och kritiska läget skärper vi tonen och färgerna signalerar att det är allvar: Nu räknas varje droppe. 


Läs vidare om Vanliga frågor och svar om konceptet.