Hållbar vattenanvändning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar vattenanvändning

Tillsammans med flera VA-organisationer och kommuner har Svenskt Vatten tagit fram ett nationellt koncept för kommunikationen kring hållbar vattenanvändning. Genom att utnyttja kraften i ett gemensamt budskap får vi ett bredare genomslag för frågorna – och förenklar kommunikationsarbetet i de enskilda kommunerna och VA-organisationerna.

Konceptet har tagits fram för kommunikation under hela året. Det utgår från hållbarhetsfrågan (Agenda 2030) och syftar till att skapa beteendeförändring kring vatten året runt.
 
Under de senaste åren har allt fler kommuner fått problem med vattenbrist, eller har nått maxkapacitet, när invånarna vattnar gräsmattor och fyller pooler under varma dagar. Klimatförändringar och befolkningsökning gör att vi alla måste använda vatten på ett hållbart sätt.

VA-organisationernas arbete med klimatfrågor styrs av nationella och globala krav, till exempel Agenda 2030, samt även av dricksvattendirektivet. Där fastslås att VA-organisationerna ska ge råd till konsumenterna om hur vattenförbrukningen kan minskas och om hur vatten kan användas på ett ansvarsfullt sätt.
 
För att underlätta kommunikationen kring hållbar vattenanvändning, i linje med kraven i Agenda 2030 och dricksvattendirektivet, har vi tagit fram ett nationellt kommunikationskoncept. I dagsläget använder nära hälften av landets VA-organisationer det material vi har tagit fram, något du kan se fina exempel på här. Vi hoppas självklart att ännu fler vill anamma det gemensamma konceptet!