Frågor och svar om material i mediebanken - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om material i mediebanken

Kan jag ändra färg, form och typsnitt i materialet?

Nej. Hållbar vattenanvändning är ett centralt kommunikationskoncept som är framtaget för att passa i många olika sammanhang, med olika bildformat, rörligt material och stillbilder. Allt är framtaget med en tanke bakom. För att vi ska få bra genomslagskraft vill vi att materialet används som det är, med de typsnitt och färger som vi tagit fram. Lokala anpassningar gör du i den text du lägger till i sociala medier eller på webb eller genom att lägga till en egen logotyp.

I vår kommun har vi en tydlig stil och materialet avviker, hur ska vi tänka där?

Hållbar vattenanvändning är ett centralt kommunikationskoncept som är framtaget för att passa i många olika sammanhang. Konceptet är testat på flera olika kommuners sociala medier för att fungera för de flesta. Det finns mycket att välja mellan, använd det som passar er.

Vem får använda materialet?

Materialet får användas av de kommuner som bidragit till att det tas fram, även verksamheter som verkar i kommunen så länge det är tydlig koppling till Hållbar Vattenanvändning. Längre fram planerar vi att ta fram utvalda delar av materialet som du enkelt kan skicka vidare till, exempelvis en bostadsrättsförening som vill sprida budskapet om hållbar vattenanvändning. Om du delar med dig av bilder och filmer till andra verksamheter i din kommun, kom ihåg att berätta hur de får användas.

Snygga bilder! Kan vi använda dem på vårt intranät eller i vår årsrapport?

Ja, om det finns en tydlig koppling till Hållbar vattenanvändning, men inte som allmänna bilder och dekorationsbilder. Det är viktigt att bilder och filmer används i sitt sammanhang.

Kan jag ändra i förslagen till texter?

Ja, se texterna som förslag och inspiration. De tillfällen under året när vi går ut med gemensam information är det däremot effektfullt om vi även använder samma texter.

Får vi använda materialet men byta ut bilden?

Det är tyvärr inte möjligt att lägga in egna foton eller eget typsnitt i materialet. Egen logga kan du lägga till och då ska den vara vit (negativ). Materialet kan även användas utan logotyp.

Vilka typsnitt används i materialet?

  • Capitaine är vårt primära typsnitt.
  • Monosten är vårt sekundära typsnitt. 
  • Frankfurter används till större faktasiffror.

Jag saknar några bilder i ImageVault som fanns i den förra mediebanken.

När vi la in allt material i mediebanken ImageVault gjorde vi en liten städning bland materialet och tog bort några dubbletter. Använd ImageVault för att alltid få den senaste och mest uppdaterade versionen.

Vem är avsändare?

Det är ni som är användare. Det ska enkelt gå att anpassa materialet efter respektive organisations behov, med exempelvis egen logotyp. Materialet är anpassat för olika kanaler som sociala medier, tryck och film. Det tillkommer kostnader att anpassa materialet till eventuella udda format och egen logotyp.

Är det digitala materialet tillgänglighetsanpassat enligt DOS-lagen?

Ja, vår byrå har haft i uppdrag att säkerställa att text och färger möter krav på tillgänglighetsanpassning.

  • Färgerna är valda för att kunna kombineras med god tillgänglighet. Blått kan kombineras med turkost eller gult och då uppnå nivå AAA i tillgänglighetsstandard för digitala applikationer, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). När text ligger direkt på filmer och foton är vi mer restriktiva med färgerna och använder oftast vitt, svart eller gult för att få så god läsbarhet som möjligt.
  • För att underlätta för alla att kunna ta till sig budskap och information finns alla Spara-Vatten-filmer med röstinspelning av budskapen.
  • Genom att lägga en beskrivande text med hashtag #Syntolkning förklaras bildens innehåll för den som inte kan se bilden.
  • Alt-text är en text (max 125 tecken) som läggs in i koden på en hemsida. Den visas om bilden av någon anledning inte kan laddas, och kan hjälpa personer som använder skärmläsare att förstå bildens innehåll.

Saknar du någon fråga?

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.