Den stora berättelsen om vattnet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Den stora berättelsen om vattnet

Budskapen kopplade till ”Den stora berättelsen” utgör grund för VA-organisationernas branschgemensamma kommunikationskoncept, såväl pågående som kommande. Materialet är fritt att använda på det sätt som bäst passar den egna organisationen.

De olika branschgemensamma kommunikationskoncepten har en sak gemensamt: de tar alla avstamp i att vatten, trots att det är vår viktigaste naturresurs, länge är något vi tagit för givet. Nu står vi inför en rad utmaningar kopplade till vattenförsörjningen, vilket vi vill öka medvetenheten om.

”Den stora berättelsen” handlar om vattnets betydelse för hela vårt samhälle och väver samman våra olika kommunikationskoncept. En del av innehållet känns igen från Hållbar vattenförsörjning.

I budskapsplattformen, som vi tagit fram i en arbetsgrupp med Svenskt Vatten och kommunikatörer från flera medlemsorganisationer, ligger förslag på olika texter. Texterna är skrivna på nationell nivå, men går utmärkt att lokalanpassa för att passa respektive VA-organisation. De kan antingen användas som de är eller för att stötta annan kommunikation. Se budskapsplattformen som en källa att plocka fritt ur och att använda på det sätt som passar er organisation bäst.

Budskapsplattformen (pdf) finns att läsa här.