Mer kraft med branschgemensamma kommunikationskoncept - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Mer kraft med branschgemensamma kommunikationskoncept

Vår branschgemensamma kommunikation bygger på tanken att vi ska kommunicera samma budskap i hela Sverige. Ju fler organisationer som använder budskapen, desto starkare blir genomslagskraften nationellt.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer har vi arbetet fram och enats om en gemensam kommunikationsstrategi som sträcker sig till 2026. Den stora berättelsen om vattnets betydelse och de utmaningar vi står inför när det gäller vattenförsörjningen, löper som en röd tråd genom all kommunikation.

Inom ramarna för kommunikationsstrategin sprider vi delbudskap om Hållbar vattenanvändning, Framtidens VA-kostnader, Skyfall och Klimatneutral VA-bransch 2030 (ett separat och kostnadsfritt initiativ på organisationsnivå). Budskap och material tas fram i arbetsgrupper där representanter från VA-organisationer jobbar tillsammans med Svenskt Vatten och tar stöd av byråer när det behövs. På agendan framöver finns även kommunikation kring skyfall, dagvattenhantering och kompetensförsörjning. Med dessa enhetliga budskap når vi i dagsläget omkring 75 procent av Sveriges befolkning.

Vill din organisation också ta del av de gemensamma kommunikationskoncepten? Vi vill att så många som möjligt ska vara med och därför bygger avgiften på att alla betalar utifrån förutsättning. I årsavgiften, anpassad efter VA-organisationens storlek, får du tillgång till alla koncept. Här ingår allt du behöver för att kommunicera, däribland tillgänglighetsanpassat bild- och videomaterial, årshjul, budskap och texter. Som kommunikatör får du därmed tid över till annat, samtidigt som du kan vara med och påverka vägen framåt.