Världstoalettdagen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Världstoalettdagen

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag. I samband med det bedriver vi en kampanj mot att avloppen används som sopnedkast.

Hushållspapper, våtservetter, bomullstops, bindor och allt annat skräp som spolas ner orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det i sin tur gör att ledningarna svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen.  Dessutom kostar det samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i extra reningsarbete.

Därför driver vi en kampanj för att sluta fulspola och slänga skräpet i papperskorgen istället.

Förslag till pressmeddelande

Ni kan också göra pressmeddelanden för att lyfta frågan i media. Förslag på innehåll kan vara

  • Hur många ton skräp lyfter ditt/dina reningsverk (tillsammans) bort per år. Svaret kan finnas i en miljörapport eller liknande eller hos den som är ansvarig för er drift/ledningsnät/pumpar.
  • Vilka problem orsakar papper som inte är toapapper? Fråga förslagsvis dem som föreslås i punkten ovan.
  • Förbered citat baserat på fakta från ovanstående punkter och utse en lämplig talesperson. Det kan t ex vara VA-ansvarig, ansvarig för ledningsnät, pumpstationer, en miljöingenjör eller liknande.
  • Om möjligt – bjud på en humoristisk anekdot  om ”Fultorkning?”, dvs en situation och kreativ lösning på problemet som uppstod då toalettpappret var slut. Kanske en självupplevd situation eller från ”någon ni känner”?