Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar. Vi har även sammanställt frågor som dykt upp när vi har presenterat materialet på olika möten.

Vilket stöd kommer att finnas vid kampanjlanseringen?
Utöver själva kommunikationsmaterialet så kommer det att finnas: 

Vem är avsändare? 
Det är ni som är användare. Det ska enkelt gå att anpassa materialet efter respektive organisations behov, med t.ex. egen logotyp. Materialet är anpassat för olika kanaler som sociala medier, tryck och film. Det tillkommer kostnader att anpassa materialet till eventuella udda format och egen logotyp.

Får man använda texten mot egna bilder?
Det är tyvärr inte möjligt att lägga in egna foton eller eget typsnitt i materialet. Egen logga kan man lägga till och då ska den vara vit (negativ). Materialet kan även användas utan logotyp.

Får man byta teckensnitt?
Teckensnitt och färger ska inte bytas ut – materialet blir starkare och ger större igenkänning när det ser likadant ut över hela landet. 

Vad innebär målet att spara 10 liter per person och dygn? 
Målet med kampanjen under den första tiden är att spara 10 liter per person om dagen, motsvarande en hink per person. Målgruppen är allmänheten. Vi hoppas att vi kan lägga till fler målgrupper, till exempel kommunens interna verksamhet, företag och politiker, framöver. 

10 liter per person är satt dels för att det är kommunikativt att använda liknelsen en hink om dagen, dels för att andra redan visat att det är möjligt. I Danmark förbrukar de endast ca 100 liter per person och dygn medan vi i Sverige förbrukar 140 liter. Ett antal VA-organisationer i Sverige har redan målet med 100 liter per person och dygn.

Kommer det i konceptet finns hållbarhetsbudskap kopplat till framtid, utveckling och  investering? 
Tanken är att nedersta nivån i pyramiden, hållbar vattenanvändning, ska kunna ta upp de budskapen. I nivå 2 och 3, spara vatten och bevattningsförbud, är fokus på vad man kan eller ska göra själv i sitt hushåll. 

Kan företag, utanför kommuner och kommunala VA-bolag eller fastighetsbolag och myndigheter, köpa in sig i kampanjen och använda sin egen logga på materialet?
Materialet är endast avsett att användas av kommuner och kommunala VA-bolag. Om du är fastighetsägare och vill använda dig av materialet kontaktar du din lokala VA-organisation och hjälper dem att sprida deras budskap. Däremot kan du inte köpa in dig i och använda din egen logga på materialet.

Frågor från chatten i samband med presentation av materialet

Är det digitala materialet tillgänglighetsanpassat enligt DOS-lagen?
Ja, vår byrå har haft i uppdrag att säkerställa att text och färger möter krav på tillgänglighetsanpassning.

Hur kommer vi få tillgång till materialet?
Ni kommer få länkar till drop-box där det kan laddas ner. Det kommer också finnas i Svenskt vattens mediabank.

Är tanken att alla kör kampanj samtidigt eller kan man köra när den egna organisationen hinner och vill?
Från 29 april kan alla som köpt in sig i materialet börja använda det. Varje organisation kan anpassa tidplanen och använda materialet när det passar. Tanken är att detta material ska kunna användas under lång tid framöver – det är ingen tillfällig kampanj.

Vad heter FB-gruppen för vattenkommunikatörer?
Gruppen heter Vattenkommunikatörer i Sverige.