Hoppa till huvudinnehåll

Konceptet Hållbar vattenanvändning

Materialet som tagits fram är tänkt att användas nationellt för att få stor genomslagskraft och igenkänning, oavsett var i Sverige mottagaren befinner sig.

Konceptet består av tre delar som samexisterar och förstärker varandra:

  • Den stora berättelsen
  • De vardagliga tipsen
  • Det kritiska läget

Budskapen fungerar i olika tänkbara situationer och du ser här ett axplock hur de kan samverka i olika kanaler, både digitalt och i print, och med en tänkt kommun som avsändare. Läs mer om de tre delarna här nedan.

1. Den stora berättelsen

Vatten är en förutsättning för liv. Rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. Vattenbrist kommer vara en av klimatförändringarnas första och mest påtagliga konsekvenser. Samtidigt behandlar vi i Sverige vatten som en självklarhet. Det kommer ju hela tiden nytt ur kranen. För att vi ska klara framtidens klimatutmaningar behöver vi alla övergå till en hållbar vattenanvändning. Vi behöver få folk att förstå och uppskatta det värdefulla vattnet.

Men hur får vi någon att lyssna på oss? Jo, genom att börja kommunicera i precis den insikten – och utnyttja glappet mellan den stora berättelsen och den närmast likgiltiga inställning som vi har till vatten.

Utgångspunkten är budskapet: Det är bara vatten. Ett påstående som väcker frågor, nyfikenhet och kan vara provocerande. Meningen kombineras med en bild som illustrerar vatten i någon form.

Vi landar sedan i budskapet: Det allra viktigaste vi har. Det bryter effektivt med det första påståendet, öppnar upp för berättelser och vi har fångat uppmärksamheten hos mottagaren.

Exempel på budskap kopplade till detta:

Det är bara vatten…

… det allra viktigaste vi har.

… vår viktigaste naturresurs.

… värdefullare än du kanske tror.

… förutsättningen för allt liv.

… en mänsklig rättighet.

2. De vardagliga tipsen

I nästa steg blir vi mer konkreta och leder in mottagaren på konkreta spartips: Spara-vatten-tips nr 13: Ta en dusch!

Här möter överdrift underdrift, en kran som bara står och spolar i kombination med Det är bara vatten. Som följs av ett konkret spartips. Tipsen är numrerade för att visa att det finns mängder av dem. Det är positiva anslag istället för att jobba med förbud, Skala potatis – men gör det inte under rinnande vatten.

Tipsen förstärks med Vattenfakta och Lär dig mer om … där faktan görs enkel och intressant genom tydliga animeringar och illustrationer.

3. Det kritiska läget

För det allvarliga och kritiska läget skärps tonen och färgerna signalerar att nu är det allvar: Nu räknas varje droppe.

Hjälp oss att sprida budskapet!

Vill du vara med och sprida budskapet om hållbar vattenanvändning? Vi på Svenskt Vatten har tagit fram materialet i samarbete med några av våra medlemsföretag, men hela tiden med utgångspunkt att så många som möjligt ska kunna vara med och sprida budskapet. Vi blir glada om du vill använda materialet. Läs mer om vad du behöver göra här.