Hoppa till huvudinnehåll

Konceptet Hållbar vattenanvändning

Konceptet bygger på tanken att vi ska kommunicera samma budskap i hela Sverige. Då får budskapen hög igenkänning, oavsett i vilket sammanhang de används. Ju fler organisationer som använder budskapen, desto starkare blir genomslagskraften nationellt.

Vi har tagit fram budskap och material tänkta att fungera i en rad situationer. Materialet är utformat för att samverka i olika kanaler, både digitalt och i print, och med en tänkt kommun som avsändare.

 

Konceptet består av tre delar, där budskapen samexisterar och förstärker varandra:

 

  1. Den stora berättelsen. Vattenbrist är en av klimatförändringarnas mest påtagliga konsekvenser. Samtidigt behandlar vi i Sverige vatten som en självklarhet; det kommer ju hela tiden nytt ur kranen. För att vi ska klara framtidens klimatutmaningar behöver vi alla övergå till en hållbar vattenanvändning. Utgångspunkten är budskapet: ”Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har.”
  2. De vardagliga tipsen. I nästa steg blir vi mer konkreta och leder in mottagaren på konkreta spartips. Tonvikten ligger på positiva anslag i stället för förbud.

  3. Det kritiska läget. För det allvarliga och kritiska läget skärper vi tonen och färgerna signalerar att det är allvar: Nu räknas varje droppe.


Läs vidare om Vanliga frågor och svar om konceptet.