Hoppa till huvudinnehåll

Nu kan du se de första skisserna

Nu finns ett koncept för hur vi ska kommunicera hållbar vattenanvändning och spara vatten. Tanken är att det ska användas nationellt för att få stor genomslagskraft och igenkänning oavsett var i Sverige mottagaren befinner sig.

Konceptet består av tre delar som samexisterar och förstärker varandra:

  • Den stora berättelsen
  • De vardagliga tipsen
  • Det kritiska läget

Konceptet och budskapen fungerar i olika tänkbara situationer och du ser här ett axplock av exempel på hur de kan samverka i olika kanaler, både digitala och analoga, och med en tänkt kommun som avsändare.

Den stora berättelsen

Vatten är en förutsättning för liv. Rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. Vattenbrist kommer vara en av klimatförändringarnas första och mest påtagliga konsekvenser. Samtidigt behandlar vi i Sverige vatten som en självklarhet. Trots att det inte ens är hundra år sedan svenska hushåll fick rinnande vatten tar vi det idag för givet. Det kommer ju hela tiden nytt ur kranen. För att vi ska klara framtidens klimatutmaningar behöver vi alla övergå till en hållbar vattenanvändning. Vi behöver få folk att förstå och uppskatta det värdefulla vattnet.

Men hur får vi någon att lyssna på oss?

Jo, genom att börja kommunicera i precis den insikten – och utnyttja glappet mellan den stora berättelsen och den närmast likgiltiga inställning som vi har till vatten.

Utgångspunkten är budskapet: Det är bara vatten. Ett påstående som väcker frågor, nyfikenhet och kan vara provocerande. Meningen kombineras med en bild som illustrerar vatten i någon form.

Vi landar sedan i budskapet: Det allra viktigaste vi har. Det bryter effektivt med det första påståendet, öppnar upp för berättelser och vi har fångat uppmärksamheten hos mottagaren.

Exempel på budskap kopplade till detta:

Det är bara vatten…

… det allra viktigaste vi har.

… vår viktigaste naturresurs.

… värdefullare än du kanske tror.

… förutsättningen för allt liv.

… det enda vi inte kan skapa själva.

… en mänsklig rättighet.

De vardagliga tipsen

I nästa steg blir vi mer konkreta och leder in mottagaren på konkreta spartips: Sparalitevatten nr 13 Ta en dusch!

Här möter överdrift underdrift, en kran som bara står och spolar i kombination med Det är bara vatten. Som följs av ett konkret spartips. Tipsen är numrerade för att visa att det finns mängder av dem. Det är positiva anslag istället för att jobba med förbud, Skala potatis – men gör det inte under rinnande vatten.

Tipsen förstärks med Vattenfakta och Lär dig mer om … där faktan görs enkel och intressant genom tydliga animeringar och illustrationer.

Det kritiska läget

För det allvarliga och kritiska läget skärps tonen och färgerna signalerar att nu är det allvar: Nu räknas varje droppe.

Var är vi i processen?

Vi har nu satt budskap och koncept. Nästa steg är att ta fram färdigt material. Bilderna är inte tagna eller inköpta ännu, utan ska ses som skissbilder. Texterna är också endast exempel och kommer att arbetas om.

För att kunna fortsätta arbetet med att ta fram anpassat material för olika situationer och kanaler behöver vi nu veta vilka som köper in sig, ju fler som går in desto större material.

Arbetet hittills, alltså det koncept ni ser här, har en arbetsgrupp bestående av några medlemmar samt Svenskt Vatten bekostat. Det ni köper in er på är det faktiska kommunikationsmaterialet som nu ska tas fram som var och en kan använda i egna kanaler och lägga till egen logotyp på.

Materialet kommer att vara klart under april månad.

Anmäl här!