Hoppa till huvudinnehåll

Internkommunikation

VA-organisationer behöver sprida budskapet om hållbar vattenanvändning även till andra målgrupper än allmänheten. För att vi ska vara trovärdiga behöver vi också jobba med frågan internt. Därför har vi tagit fram en artikel att sprida på det egna intranätet, och förslag på upplägg till fler artiklar.

Förslag intranätartikel

Den här texten kan användas på det egna intranätet, för att informera om kampanjen och arbetet med hållbar vattenanvändning till era medarbetare:

Nationell kampanj för hållbar vattenanvändning 
Flera kommuner har periodvis haft problem med vattenbrist eller att de nått maxkapacitet då invånarna vattnat gräsmattor och fyllt pooler vid samma tillfälle. Klimatförändringarna tillsammans med nationella och globala krav, till exempel Agenda 2030, gör att vi behöver använda vattnet på ett hållbart sätt.

Nu har flera VA-bolag i Sverige, samt branschorganisationen Svenskt Vatten, gått samman och tagit fram ett gemensamt material för att kommunicera kring hållbar vattenanvändning. Materialet lanserades i maj 2021 och riktar sig primärt till allmänheten. I dagsläget har 140 kommuner och VA-organisationer anslutit sig. Tillsammans förser de en stor del av Sveriges befolkning med dricksvatten.

Kommunikationsmaterialet består av tre delar som samexisterar och förstärker varandra:

 • Den stora berättelsen – om hållbar vattenanvändning
 • De vardagliga tipsen – om att spara vatten
 • Det kritiska läget - om bevattningsförbud

Den stora berättelsen

Den stora berättelsen handlar om att få allmänheten att förstå och uppskatta det värdefulla vattnet. Rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. Vattenbrist kommer vara en av klimatförändringarnas första och mest påtagliga konsekvenser. Samtidigt behandlar vi i Sverige vatten som en självklarhet som vi tar för givet. För att vi ska klara framtidens klimatutmaningar behöver vi alla ta ansvar och tillämpa en hållbar vattenanvändning.

De vardagliga tipsen

De vardagliga tipsen är tänkta att vara mer konkreta och ge mottagaren tydliga tips på hur man kan spara på vattnet, till exmpel genom att duscha kortare eller att stänga av kranen när man borstar tänderna eller tvålar in sig. 

Det kritiska läget

I det kritiska läget skärper vi tonen och kommunikationen och färgerna signalerar att nu är det allvar: Nu räknas varje droppe! Vi vill ge tydlig information om hur viktigt det är att vi alla bidrar och samarbetar för en hållbar vattenanvändning. Tillsammans är vi starka och vi är alla vattenanvändare som måste ta ansvar och förstå vattnets värde.

Mer information om konceptet

Läs gärna vanliga frågor och svar för mer information om kampanjen och länka gärna till dessa.

Uppslag till fler intranätartiklar

Här har vi listat några ytterligare ämnen som vi med fördel kan ta fram och sprida på våra intranät:

 • Vad innebär varje steg i pyramiden för vår organisation – intervjuer med medarbetare 
 • Vad innebär en vattenbesparing på 10 liter per person och dag för vår organisation? 
 • Hur kommer vi att använda kommunikationsmaterialet? 
 • Vi är alla vattenambassadörer – Känner du dig som en vattenambassadör? Tillsammans ska vi hjälpas åt att förmedla kunskapen om vattnets värde och att inte ska slösa på vatten, vårt viktigaste livsmedel. Vi är vattenambassadörer i vårt dagliga arbete, när vi pratar med barn eller grannen eller när vi föregår med gott exempel. All kommunikation är viktig! Dela gärna våra inlägg om hållbar vattenanvändning i sociala medier. Tack för att du bidrar till en hållbar vattenanvändning.

Kommunikation till fler målgrupper

Planen är att gå vidare med material till fler målgrupper senare i år eller under 2022, men vi börjar med allmänheten. Här följer exempel på andra kommunikationsinsatser som vi identifierat och som kan komma att bli aktuella under 2022:

 • De egna kommunerna (planer för bevattning av planteringar, parker, fotbollsplaner etc. bevattning nattetid, poolfyllning, fontäner, tekniskt vatten …)
 • Föreningar, organisationer och företag – använder de vatten på ett hållbart sätt?
 • Storförbrukare
 • Politisk påverkan om vattentillgång, vattenfördelning, vattenförbrukning etc. samt diskussionen om en förändrad VA-taxa. Frågor som bland annat Svenskt Vatten har på sin agenda.