Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar vattenanvändning

Till våren 2021 kommer ett nytt nationellt material för hur vi kommunicerar hållbar vattenanvändning och spara vatten. Nu kan du som medlem köpa in dig på materialet.

- Vi har lagt grunden i form av en strategi och ett koncept. Nästa steg är att ta fram material och budskap anpassade efter olika kanaler. Passa på att köpa in er på det istället för att ta fram egen kommunikation, säger Marie Nordkvist, kommunikationschef på Sydvatten, en av sju organisationer som ingår i arbetsgruppen tillsammans med Svenskt Vatten. 

Det var torkan sommaren 2018 som blev startskottet för många va-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara på vatten. På de flesta håll i Sverige har vi gott om vatten. Ändå får allt fler kommuner problem med vattenbrist eller når maxkapacitet för vattenverken och ledningsnätet när invånarna vattnar gräsmattor och fyller pooler varma dagar.  

- Vi ser att behovet att kommunicera finns över hela landet. Därför är det väldigt värdefullt att ha gemensamma och enhetliga budskap. Vi blir starka tillsammans, säger Sofia Barré, kommunikationschef på Svenskt Vatten. 

Kommunikationsmaterialet kommer att delas in i tre olika nivåer: hållbar vattenanvändning, spara på vatten och bevattningsförbud. Det ska enkelt gå att anpassa efter respektive organisations behov, med till exempel egen logotyp. Det anpassas efter olika kanaler som sociala medier, tryck och film mm. 

För att finansiera grundmaterialet behöver vi vara så många som möjligt som går in och delar på kostnaden. Svenskt Vatten har tagit fram en finansieringsmodell som går ut på att de riktigt stora va-organisationerna betalar mer och de små betalar betydligt mindre. När materialet är klart tillkommer en kostnad för att lägga till egen logotyp. 

Så här ser modellen ut:

Antal invånare organisation/kommun  Kostnad i kronor ex moms
Under 10 499  5 000
10 500 - 50 499  10 000
50 500 - 250 499 20 000
250 500 – och uppåt 50 000
Myndighet, länsstyrelse, region, annan aktör 50 000


Så här går det till:

  • Anmäl er på denna länk.
  • Anmäl er senast 28 februari 2021
  • Ange hur många invånare er organisation förser med vatten.
  • Ange faktureringsadress.

Vid frågor, vänligen kontakta någon av nedanstående: