Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar vattenanvändning

Under våren 2021 har vi tagit fram ett nytt nationellt material för hur vi kommunicerar kring hållbar vattenanvändning och att spara vatten.

Under de senaste åren har allt fler kommuner fått problem med vattenbrist, eller nått sin maxkapacitet, när invånarna vattnar gräsmattor och fyller pooler varma dagar. Klimatförändringar tillsammans med nationella och globala krav, till exempel Agenda 2030, gör att vi måste använda vatten på ett hållbart sätt. 

Du kan även se filmen här - ett exempel på flera olika filmer som tagits fram. 
 

Du kan även se filmen här - ett exempel på flera olika filmer som tagits fram. 

Gemensamt kommunikationskoncept

Nu har flera VA-bolag i Sverige, samt branschorganisationen Svenskt Vatten, gått samman och tagit fram ett gemensamt kommunikationskoncept för hållbar vattenanvändning. Materialet är tänkt att kunna användas för att öka kunskapen om hur man hushåller med vårt vatten. Allt om konceptet hittar du här.

Samarbete över kommungränserna

Det är värdefullt att ha gemensamma och enhetliga budskap oavsett kommun eller länsgräns. Inte sällan bor vi i en kommun, jobbar i en annan och har ett fritidshus i en tredje. Att mötas av samma budskap och samma uppmuntran om att spara vatten oavsett var du befinner dig är en styrka.

Tillsammans är vi starka. Tidigare kampanjer som Håll Sverige Rent och Panta mera har varit framgångsrika och vår ambition är att vi kan jobba enat även när det gäller hållbar vattenanvändning. I dagsläget har hela 110 kommuner och VA-organisationer anslutit sig som tillsammans förser en stor del av Sveriges befolkning med dricksvatten.

Vid frågor, vänligen kontakta någon av nedanstående:  

Agneta Jönsson, Stockholm Vatten och Avfall
agneta.jonsson@svoa.se

Catharina Wikström-Erlandsson, Stockholm Vatten och Avfall
catharina.wikstrom-erlandsson@svoa.se

Cecilia  Hobbs, Norrvatten
cecilia.hobbs@norrvatten.se

Marie Nordkvist, Sydvatten
marie.nordkvist@sydvatten.se

Sandra Nordström, Sydvatten
sandra.nordstrom@sydvatten.se

Christina Bostedt, Uppsala Vatten
christina.bostedt@uppsalavatten.se

Elin Backman, Vakin
elin.backman@vakin.se

Sofia Barré, Svenskt Vatten
sofia.barre@svensktvatten.se

Helena Wall, Kretslopp och Vatten Göteborgs stad
helena.wall@kretsloppochvatten.goteborg.se