Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar vattenanvändning

Svenskt Vatten och ett flertal VA-bolag och kommuner har tillsammans tagit fram ett nationellt material för hur vi kommunicerar kring hållbar vattenanvändning.

Under de senaste åren har allt fler kommuner fått problem med vattenbrist, eller nått sin maxkapacitet, när invånarna vattnar gräsmattor och fyller pooler varma dagar. Klimatförändringar och befolkningsökning tillsammans med nationella och globala krav, till exempel Agenda 2030, gör att vi måste använda vatten på ett hållbart sätt. Detta finns även angivet i dricksvattendirektivet.

Ur dricksvattendirektivet artikel 17 bilaga 4:
6. Rådgivning till konsumenter, inbegripet om hur vattenförbrukningen kan minskas, när så är lämpligt, hur vatten kan användas på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala förhållanden samt hur hälsorisker på grund av stillastående vatten kan undvikas.

Om materialet

Materialet är tänkt att lyfta de viktiga frågorna om vatten och skapa en igenkänning över hela landet. 

Köper du in dig i konceptet får du tillgång till mer än 130 tematiska bilder, copytexter och filmer som enkelt kan användas för att prata hållbar vattenanvändning.

Materialet kan användas under hela året för att öka kunskapen om hur VA-kunder kan hushålla med vårt vatten. Det finns också material som kan användas för att snabbt kommunicera kritiska lägen och vattenbrist. 

Allt om konceptet hittar du här. Kom ihåg att avsätta medel i budgeten för materialet.

Exempel på filmer som tagits fram:

 

Vid frågor, vänligen kontakta någon av nedanstående:  

Agneta Jönsson, Stockholm Vatten och Avfall
agneta.jonsson@svoa.se

Cecilia  Hobbs, Norrvatten
cecilia.hobbs@norrvatten.se

Marie Nordkvist, Sydvatten
marie.nordkvist@sydvatten.se

Sandra Nordström, Sydvatten
sandra.nordstrom@sydvatten.se

Jonathan Sohl, Uppsala Vatten
jonathan.sohl@uppsalavatten.se

Elin Backman, Vakin
elin.backman@vakin.se

Sofia Barré, Svenskt Vatten
sofia.barre@svensktvatten.se

Helena Wall, Kretslopp och Vatten Göteborgs stad
helena.wall@kretsloppochvatten.goteborg.se

Karin Mossberg, Kretslopp och Vatten Göteborgs stad
karin.mossberg@kretsloppochvatten.goteborg.se