Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar vattenanvändning

Till våren 2021 kommer ett nytt nationellt material för hur vi kommunicerar hållbar vattenanvändning och spara vatten. Nu kan alla köpa in sig på materialet.

Torkan sommaren 2018 var startskottet för många kommuner och VA-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. Sedan dess har flera kommuner periodvis haft problem med vattenbrist eller att de nått maxkapacitet då invånarna vattnat gräsmattor och fyllt pooler vid samma tillfälle.

Klimatförändringarna tillsammans med nationella och globala krav, till exempel Agenda 2030, gör att vi måste använda vattnet på ett hållbart sätt.

Nu har flera VA-bolag i Sverige, samt branschorganisationen Svenskt Vatten, gått samman och tagit fram ett gemensamt kommunikationskoncept för hållbar vattenanvändning.

Det är värdefullt att ha gemensamma och enhetliga budskap, vi blir starka tillsammans. Vi är alla vattenanvändare och att öka kunskapen om vattnets värde är viktigt oavsett kommun eller länsgräns. Vi kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har stuga i en tredje och att mötas av samma budskap och samma uppmuntran om att spara vatten oavsett var du befinner dig är en styrka.

Tänk till exempel på tidigare nationella kampanjer som Håll Sverige Rent och Panta mera.

I dagsläget har 110 kommuner/VA-organisationer anslutit sig. Tillsammans förser de en stor del av Sveriges befolkning med dricksvatten.

Utrullningsplan

23 april – webinar, presentation av delleverans 1
27 april – information på svensktvatten.se med länkar för nedladdning av material
29 april – gemensamt pressmeddelande plus start för användande av delleverans 1
7 maj – webinar, presentation av delleverans

Vid frågor, vänligen kontakta någon av nedanstående: