Hoppa till huvudinnehåll

Biltvättarhelg 22-23 april 2023

Biltvättar på gatan eller garageuppfarten förstör vår vattenmiljö. Med Biltvättarhelgen vill vi få fler att tvätta bilen på en biltvätt. Stora Biltvättarhelgen 2023 är den 22-23 april.

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Nya versioner av filmer till Biltvättarhelgen

I vårt öppna galleri finns det nya versioner av de filmer som tagits fram. Filmerna är textade och utan Svenskt Vatten-logotyp. 

Vanliga frågor och svar 

När det gäller biltvätt på gatan respektive i en biltvätt så är vår utgångspunkt att hemmabiltvätten framför allt skapar lokala vattenmiljöproblem. Vill du värna din närmaste badsjö och vattenmiljö så kan du inte tvätta bilen hemma på gatan. Tvättvattnet inklusive tvättkemikalier, olja och tungmetaller rinner rakt ut i din närmaste sjö vilket förstås påverkar vattenmiljön där.

Beräkningar av utsläpp 

Under de senaste 10-15 åren har det gjorts en rad uppskattningar och beräkningar. I denna rapport kan man utläsa utsläpp om 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller årligen (pdf). 

Föroreningarna regnar väl av när jag kör bilen i regn i vilket fall som helst?

De asfaltsrester (och även olje- och metallrester) som sitter kvar på bilen produceras under hela bilens körsträcka. Och de allra mesta och flesta av asfalts- olje- och metallresterna fastnar inte på bilen utan skvätter så småningom ut till sidan av vägen. Men detta sker över väldigt långa sträckor utmed landsvägarna vilket resulterar mindre förorening per meter. Större problem för vattendragen uppstår när flera i ett bostadskvarter tvättar bilar eftersom allt dagvatten då leds från alla garageuppfarter i kvarteret/området till en och samma utsläppspunkt i närmaste vattendrag. Därför blir det en betydligt högre koncentration av asfaltsrester och även olje- och metallrester i just det vattendraget än vad det blir utmed landsvägen. Att kanske 80-90% av föroreningarna sedan du tvättade bilen senast är diffust spridda utmed långa vägsträckor och ex fastnat i vägslänter hjälper inte ditt närmaste vattendrag från föroreningar från din biltvätt på gatan.

Miljömärkta biltvättmedel – kan jag tvätta bilen på garageuppfarten då?  

Biltvättmedel (om de är miljömärkta) är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Om de via dagvattnet leds ut till närmaste sjö så kommer de att över tid brytas ned i vattnet, men i vattnet går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre från sjön och så länge tensideffekten finns kvar så påverkar det vattenlevande djur negativt. Jämfört med de olje- och asfaltrester + tungmetaller som finns i tvättvattnet så är det miljömärkta tvättmedlet ändå det mindre vattenmiljöproblemet.

Material

Allt kampanjmaterial finns i vårt öppna galleri.