Vattenforskarskolan, ett kompetenslyft för vattenbranschen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenforskarskolan, ett kompetenslyft för vattenbranschen

Vattenforskarskolan grundades 2017 som ett samarbete mellan Svenskt Vattens (SV) forskningskluster och Sweden water research (SWR). Forskarskolan erhöll finansiering från FORMAS som tillsammans med medfinansiering från SV och SWR har finansierat uppstart och drift. Denna ansökan avser att finansiera vattenforskarskolan under ytterligare tre år. Forskarskolan har fyra huvudverksamheter, kurser, årliga seminarier, ett mentorsprogram och nätverkande. Forskarskolan har varit en succé genom det stora antalet doktorander och deltagare på kurserna och det stora engagemang från doktoranderna. I och med att underlaget för doktorandkurserna har varit stort, och genom att pengar har funnits för kursutveckling har kurserna hållit mycket hög kvalité. Förutom forskarskolans huvudfokus, doktorandernas verksamheter och utveckling, har många andra positiva bieffekter noterats. Samarbetet mellan klustren förstärkts på ett mycket positivt sätt. Flera kurser har getts som samarbeten mellan olika universitet och olika kluster. Forskarskolan har varit en mötesplats för forskare och doktorander från hela sverige, som har kunnat mötas och dela erfarenheter. Resultaten av forskarskolans första period visar på en mycket positiv effekt på forskningen inom vattenområdet i Sverige. Förutom att fortsätta med den etablerade verksamheten vill vi också utveckla några punkter. • Stärka banden mellan forskarskolan och Svenskt Vatten. • Stärka samarbetet mellan handledare av doktoranderna för att t.ex. bättre kunna dela resurser som dyrbar mätutrustning • Utveckla alumninätverket i takt med att fler doktorander disputerar • Utveckla, marknadsföra och tillgängliggöra doktorandkurserna för behöriga yrkesverksamma i VA-branschen • Utveckla en affärsmodell för genomförandet av kurserna så att de kan bli mer självbärande på sikt. Med den sökta finansieringen kan forskarskolan fortsätta att utvecklas och bli ett viktigt nav i samarbetet mellan forkningsklustren och mellan akademi och praktiker.
Område:
Avlopp, Dricksvatten, Management (ej aktivt), Rörnät, Utbildning (ej aktivt)
Projektnummer:
20-109
Projektledare:
Catherine Paul
Organisation Projektledare:
Lunds Universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
1 260 000 SEK
Projektets totala kostnad:
3 081 600 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2023-12-30