Underlag till branschpraxis för förorenat dagvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Underlag till branschpraxis för förorenat dagvatten

Avsaknaden av nationella riktvärden eller metodik att översätta vilken dagvattenbelastning recipienten tål, försvårar många kommuners arbete med att uppnå miljökvalitetsnormer (MKN) och följa vattendirektivet. Detta innebär även att det blir svårt att säkerställa en hållbar dagvattenhantering som är tydlig och likvärdig. Projektets syfte är att tillsammans med VA-branschen utforma underlag till ny branschpraxis för kravställning av förorenat dagvatten. Även konsekvensen av en ny branschpraxis är något som kommer studeras närmare utifrån myndigheters, branschorganisationers, behovsägarens och teknikleverantörens perspektiv med hjälp av en samhällsekonomisk konsekvensanalys. Arbetet kommer ske transparent och i nära dialog med branschens alla aktörer genom det forum för omvärldsdialog som byggs upp av projektet.
Område:
Rörnät
Projektnummer:
24-113
Projektledare:
Helene Sörelius
Organisation Projektledare:
RISE
Totalt beviljad finansiering av SVU:
1 043 090 SEK
Projektets totala kostnad:
2 087 090 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2026-06-30