Ultraljud/Mekanisk provning svetsar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ultraljud/Mekanisk provning svetsar

Haverier på nylagda polyetenledningar är en stor kostnadspost för Sveriges ledningsnätsägare. Mycket arbete har de senaste åren lagts på att lyfta dessa problem genom kvalitetssäkring via haveriutredningar och utbildningar för att undvika haverier i förtid. Procedurprov av svetsar utfört av ett oberoende provningsinstitut har blivit allt vanligare och är ett bra första steg i kvalitetssäkringsarbetet. Ett sådant procedurprov utförs innan ledningen läggs och ett godkänt resultat visar att procedur, parametrar, svetslag, material, maskiner med mera fungerar, d.v.s. ledningen har goda förutsättningar att hålla hög kvalitet. Däremot ges inga garantier på att de efterföljande svetsarna som utförs i fält är korrekta och inte uppvisar några defekter. En annan begränsning med procedurprovning är att det är en förstörande provningsmetod som är tidskrävande, oftast flera dagar eller till och med veckor, innan provsvaret kommit in. RISE KIMAB har tidigare utfört initiala tester av polyetensvetsar med hjälp av den oförstörande provningstekniken phased-array ultraljud (PAUT) som visat lovande resultat på plastmaterial och som visat att de konventionella teknikerna i ultraljud kan appliceras på stum- och elektromuffsvetsar och detektera defekter i plastmaterial. Huvudmålet i projektet är att etablera en databank med PAUT över framförallt elektromuffsvetsade polyetenrör och korrelera resultaten mot förstörande provning av dessa. Baserat på databanken kommer förhoppningsvis korrelationer mellan ultraljudsresultaten och procedurprovsresultaten kunna hittas.
Område:
Rörnät
Projektnummer:
19-114
Projektledare:
Jan Henrik Sällström
Organisation Projektledare:
RISE KIMAB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
300 000 SEK
Projektets totala kostnad:
600 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-05-31