Möjligheter för bestående beteendeförändring - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Möjligheter för bestående beteendeförändring

Detta projekt tar avstamp i ett arbete som genomfördes under 2021, då man intervjuade och ställde samman exempel från VA-huvudmäns arbete med vattenbesparing och kommunikation. En viktig lärdom var att för att ändra beteenden behövs både kunskap (kommunikation) och tekniska interventioner som bidrar till att integrera nya vattenbesparande vanor i vardagen. De tekniska interventionerna kan vara vattensnåla kranar eller visualisering av vattenanvändningen. Det finns också ett stort behov av att mäta och följa upp olika insatsers effekt på vattenförbrukningen. I och med utvecklingen med digitala vattenmätare, finns möjlighet till att testa riktade kommunikationsinsatser och att mäta och följa upp effekten av dessa. Syftet med detta föreslagna projekt är att på sikt bidra till en hållbar vattenanvändning genom en attityd och beteendeförändring i hur vi använder dricksvatten. Projektets mål: 1) testa specifika kampanjer som förenar information med riktad åtgärd och 2) fortsatt erfarenhetsutbyte mellan deltagare från VA-huvudmän och akademi genom regelbundna träffar och workshops. Projektet planerar tre huvudaktiviteter: 1) erfarenhetsutbyte och worskhops, där metodutveckling, erfarenheter med digitala mätare och anpassning av kommunikation till lokala förhållanden och målgrupper ingår. 2) Pilotstudier i fyra kommuner där man testar effekten av en kommunikationsinsats i kombination med en riktad åtgärd. Åtgärden följs upp med mätning genom digitala mätare. 3) projektsamordning och rapportskrivning. I projektgruppen ingår Värmdö, Tingsryd, Kalmar VA och Håbo kommun som ser ett stort behov av att hitta nya mer effektiva sätt att kommunicera och minska vattenförbrukningen. I arbetet ingår Cecilia Katzeff, beteendevetare vid KTH som forskar kring nya vanor och digitala hjälpmedel för att uppnå detta, liksom Helfrid Schulte-Herbrüggen som har sakkunskap i vattenfrågor samt god erfarenhet i projektsamordning och erfarenhetsutbyte.
Område:
Dricksvatten, Rörnät, Kommunikation
Projektnummer:
21-113
Projektledare:
Helfrid Schulte-Herbruggen
Organisation Projektledare:
Ecoloop
Totalt beviljad finansiering av SVU:
344 400 SEK
Projektets totala kostnad:
906 800 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2023-05-30