MBR-tekniken - Utmaningar och möjligheter för svenska ARV - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

MBR-tekniken - Utmaningar och möjligheter för svenska ARV

Många reningsverk i Sverige står inför framtida utmaningar i och med ökade krav på reningskapacitet, kostnadseffektivitet och belastningskapacitet. Stockholm vatten och Avfall är en av flera VA-aktörer som tittat på MBR-tekniken som en framtida lösning för avloppsvattenrening. Då MBR som processlösning inte tidigare funnits implementerad på reningsverk i Sverige är kunskapsbehovet stort, inte minst med avseende på praktiska erfarenheter. Mer kunskap behövs både för att ge stöd gällande processval vi om-/nybyggnation och för utveckling av MBR-reningsverk vid svenska/nordiska förhållanden. IVL och SVOA har i samverkan testat och vidareutvecklat MBR-tekniken sedan 2013 med hjälp av en pilotanläggning vid Hammarby Sjöstadsverk och därigenom samlat ny kunskap och viktiga erfarenheter. Inom pilotprojektet har förutom undersökning av designprestandan även ett stort antal olika tester för att vidareutveckla och resursoptimera tekniken genomförts. Syftet med detta projekt är att sammanställa den kunskap och de erfarenheter som genererats under perioden 2013-2022 genom MBR-pilottesterna som IVL/SVOA genomfört samt att överföra kunskapen som samlats in genom detta unika pilotprojekt till svenska VA-aktörer. Projektet syftar även till att koppla ihop pilot- och fullskala och visa hur resultat och erfarenheter från pilottesterna har utnyttjats i planering, projektering och implementering av fullskalelinjen på Henriksdals reningsverk. Målet är att åstadkomma en kunskapsöverföring till och mellan svenska VA-aktörer genom en sammanfattande SVU-rapport och ett MBR-seminarium. Även utvecklingspotential och framtidsutsikter för MBR-tekniken i Sverige ska diskuteras.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
22-108
Projektledare:
Sofia L Andersson
Organisation Projektledare:
IVL Svenska Miljöinstitutet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
240 000 SEK
Projektets totala kostnad:
710 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2023-09-30