Klimatpraktika för ledningsprojekt inom VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Klimatpraktika för ledningsprojekt inom VA

Klimatpåverkande utsläpp behöver minska drastiskt i Sverige och världen för att begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med nationella såväl som internationella klimatmål. Samtidigt är investeringsbehovet stort i många delar av samhället för att säkra grundläggande försörjning, inte minst kopplat till vatten. I Svenskt Vattens senaste investeringsrapport uppmärksammas att investeringsbehovet enbart inom VA-sektorn är omkring 560 miljarder till 2040. Att genomföra dessa investeringar samtidigt som utsläppen kraftigt behöver minska och anpassningen till förändrat klimat stärkas är en minst sagt stor utmaning. VA-branschen med Svenskt Vatten i spetsen har därför initierat initiativet och visionen om En Klimatneutral VA-bransch. Motiven bakom initiativet är många och starka och grundar sig inte minst i att VA-branschen själva påverkas kraftigt av ett förändrat klimat och därmed borde driva på för att minimera sin egen klimatpåverkan. För att nå visionen om en Klimatneutral VA-bransch behöver frågan om minskad klimatpåverkan därför bli en naturlig integrerad del bland andra i VA-projekt. Men perspektivet behöver också breddas från att enbart handla om minskad klimatpåverkan till något som också skapar mervärden och nytta för andra delar av VA-verksamheten eller samhället. För att nå dit har behovet av ett processbaserat användarvänligt stöd som omfattar samtliga projektfaser (planering, projektering och genomförande) identifierats. Vår ansökan syftar till att ta fram ett sådant stöd, en så kallad Klimatpraktika för ledningsprojekt inom VA om hur goda förutsättningar för minskad klimatpåverkan skapas till så stor nytta för projektet/samhället som möjligt. Projektet har utformats för att komplettera pågående såväl som planerat arbete på Svenskt Vatten. Dels genom en tät dialog med referensgruppen för Klimatneutral VA-bransch på Svenskt Vatten (där även en av projektdeltagarna ingår). Dels genom den remissgrupp som vi kommer samråda med genom projektets gång.
Område:
Avlopp, Rörnät
Projektnummer:
23-112
Projektledare:
Theo Voulgaridis
Organisation Projektledare:
Flera: Konsult/Entreprenör/VA-organisationer/Kommuner
Totalt beviljad finansiering av SVU:
125 550 SEK
Projektets totala kostnad:
454 275 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-05-30