Klimatanpassning VA, steg 1 nuläget - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Klimatanpassning VA, steg 1 nuläget

VA-verksamheten i sig själv men även samhället/kommunala funktioner i vid mening påverkas på flera sätt av klimatförändringarna och klimatanpassning för samhällen behövs. Aktiviteten är hög med flera olika pågående forskningsprojekt, dock med en tilltagande känsla av att en översikt och helhetsbild saknas. Svenskt Vatten och dess medlemmar är aktiva i flera projekt, men det är utmanande att samordna och överbrygga mellan de olika ’processerna’. Ett fåtal VA-organisationer/kommuner har kommit längre och kan ses som goda exempel. Det mediala och politiska intresset är tidvis stort och klimatfrågorna engagerar och oroar. Det finns en inbyggd ryckighet i frågan, ena stunden är översvämning i fokus och nästa gång är det torka. Det finns behov av en planerad vattenbalans som behöver situations- och platsanpassas. Vidare behövs en uppdaterad bild över vilka effekter klimatförändringarna kan innebära för VA, inklusive vilka kompetenser branschen behöver rusta för. Tydlig samverkan mellan olika aktörer, tydlig ansvarsfördelning samt finansieringsmodeller nämns ofta som nycklar – men hur ser de konkreta lösningarna för detta ut? Vad finns det för alternativ och finns det goda exempel som testats och kan utvärderas? Hur kan VA-branschen agera inom klimatanpassningsarbetet? Inom projektet kommer befintlig kunskap sammanställas för att skapa ett nuläge inom området för klimatanpassning med VA-branschen i fokus, samt hinder och möjligheter identifieras utifrån dagens kunskaps- och rättsläge.
Område:
Kanslibeslut
Projektnummer:
22-101
Projektledare:
Lena Blom
Organisation Projektledare:
Svenskt Vatten
Totalt beviljad finansiering av SVU:
500 000 SEK
Projektets totala kostnad:
500 001 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2023-06-30