Hoppa till huvudinnehåll

Kan avloppsvatten bli vårt framtida dricksvatten?

En ökad medvetenhet om miljöpåverkan från olika substanser (exempelvis läkemedelsrester) har lett till diskussioner om skärpta krav på utsläpp från reningsverk. Det, i kombination med periodvis brist på färskvatten, har på olika håll väckt tanken att det renade avloppsvattnet kan återanvändas. Om vi i framtiden kommer att rena avloppsvattnet mer och mer, kan det renade vattnet då bli en nödvändig råvattenkälla för exempelvis bevattning eller dricksvattenproduktion? I det här projektet kommer en fullskaleanläggning, byggd för avskiljning av läkemedelsrester, i Kivik i Simrishamns kommun att studeras utifrån ett återanvändningsperspektiv. Anläggningen består av en förbehandling följd av en membranbioreaktor (MBR) och granulerat aktivt kol (GAK). Bakterier, tungmetaller och organiska mikroföroreningar kommer att analyseras för att studera möjligheten att återanvända det renade vattnet i olika tillämpningar. De tillämpningar som är i fokus är bevattning, samt indirekt och direkt produktion av dricksvatten. Kompetens inom VA-teknik, mikrobiologi och analytisk kemi finns representerad, och både universitet, högskolor och kommunal VA-verksamhet deltar (Lunds universitet, Högskolan i Kristianstad, och Österlen VA AB). Provtagning och analys kommer att pågå i 1 år, och resultaten kommer att presenteras genom en rapport, vetenskaplig artikel, samt genom konferensdeltagande. Projektet har också koppling till Lunds universitets forskarskola inom de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, och därmed kan även forskarskolans kanaler, såsom blogg och hemsida, användas för att nå ut ytterligare. Blandningen av kompetenser och tillgången till kunskap och utrustning hos de olika parterna ger projektet goda förutsättningar att bidra till en kunskapsutveckling inom återanvändning av avloppsvatten i en svensk kontext.
Område:
Avlopp, Dricksvatten
Projektnummer:
20-112
Projektledare:
Maria Takman
Organisation Projektledare:
Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
499 800 SEK
Projektets totala kostnad:
1 358 200 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-12-01