Inskränkning av verksamhetsområde - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Inskränkning av verksamhetsområde

Syftet med detta projekt är att med Pajala som pilotkommun tillämpa och utveckla det förslag på arbetsprocess som tagits fram i SVU-rapport NR 2019-9 samt att ta fram underlag till kvarstående frågor och utveckla exempelmallar för tex avtal med fastighetsägare, genomförande av medborgardialog eller ekonomiska beräkningar.
Område:
Management
Projektnummer:
19-116
Projektledare:
Linda Hörnsten
Organisation Projektledare:
WSP Sverige AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
515 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 070 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2023-07-30