Hållbarhetskriterier för VA-specifika upphandlingar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetskriterier för VA-specifika upphandlingar

VA-organisationer har stor hållbarhetspåverkan i sin anskaffning. Det gäller både investeringar och drift, köpta produkter såväl som tjänster och entreprenader. Sex VA-organisationer går ihop och utvecklar hållbarhetskrav att använda i upphandling, Stockholm Vatten och Avlopp tillsammans med Kretslopp och Vatten Göteborg, Norrvatten, Sydvatten, Uppsala Vatten och Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö. Arbetet bygger vidare på ett tidigare initiativ inom Svenskt Vatten. Projektet kommer bjuda med fler VA-organisationer i arbetsgrupper, och också att involvera leverantörer i marknadsdialoger. Resultatet ska kunna användas av alla VA-organisationer. Målet är att ta fram välförankrade förslag till hållbarhetskrav (både socialt och ekologiskt) och hur de ska kunna följas upp, för till att börja med sex prioriterade upphandlingsområden under 2024 – 2025. Förslagen på krav kommer vara frivilliga för VA-organisationer att tillämpa. Det är sedan möjligt att arbeta vidare med samma metodik i fler upphandlingsområden. Förslag på hur arbetet kan hållas uppdaterat ska också tas fram inom projektet som har kontakt med både Upphandlingsmyndigheten, SKR och Adda inköpscentral.
Område:
Dricksvatten, Rörnät
Projektnummer:
24-107
Projektledare:
Maria Losman
Organisation Projektledare:
Stockholm Vatten och Avfall
Totalt beviljad finansiering av SVU:
780 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 582 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-12-30