Från teori till praktik på vägen mot klimatneutralitet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Från teori till praktik på vägen mot klimatneutralitet

VA-systemet utgör en viktig komponent i samhällets infrastruktur med stora möjligheter att bidra till att minska stadens klimatavtryck i enlighet med nationella och internationella mål för klimatneutralitet. Detta eftersom VA-systemet konsumerar stora mängder energi i form av el och värme, samt att delar av verksamheterna också innebär direkta utsläpp. Svenskt Vatten har introducerat ett gemensamt arbete för att minska klimatavtrycket från VA-organisationernas kärnverksamhet, Tillsammans för en klimatneutral VA-bransch. En av insatserna inom initiativet har varit att ta fram ett klimatberäkningsverktyg. Idag har många VA-organisationer identifierat sina största utsläppskällor tack vare klimatberäkningsverktyget men VA-organisationer inom VA-kluster Mälardalen belyser att det är otydligt vilka åtgärder som är mest effektiva för att minimera dessa stora utsläppskällor och att de därför inte vet hur de ska välja mellan, och motivera åtgärdsförslag. Det efterfrågas kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte för att kunna ta nästa steg i klimatneutralitetsarbetet. För att möjliggöra att VA-Sverige känner sig tryggare att ta nästa steg i klimatneutralitetsarbetet kommer projektet att genomföra workshops där åtgärdsförslag för olika typer av utsläpp diskuteras systematiskt med experter. Inför varje workshop tas åtgärdsförslag, effekt och kostnad av dessa fram. Projektet skapar en samsyn för klimatneutralitetsarbetet, och hittar åtgärdsförslag i olika delar av verksamheten som ger störst nytta till lägsta kostnad. För att säkerställa att resultatet kommer till nytta i hela VA-Sverige kommer följande att levereras: Korta, informativa filmer som kan spridas av Svenskt Vatten och av RISE, MDU samt VA-organisationer. SVU-rapport där resultat sammanställs. Åtgärdsbibliotek, en samling som beskriver VA-organisationers inställning till och/eller erfarenhet av införandet av åtgärder, kostnader och effekter. Åtgärdsbibiloteket publiceras på VA-kluster Mälardalens hemsida.
Område:
Avlopp, Rörnät, Kommunikation
Projektnummer:
24-106
Projektledare:
Madelen Malm
Organisation Projektledare:
RISE (Research Institutes of Sweden)
Totalt beviljad finansiering av SVU:
330 852 SEK
Projektets totala kostnad:
715 852 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-12-30