En djupdykning i styrstrategier för minskade N2O-emissioner - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

En djupdykning i styrstrategier för minskade N2O-emissioner

Projektet syftar till att kartlägga och analysera praktiska strategier för att minska utsläppen av lustgas (N2O) från svenska reningsverk. Lustgas är en kraftig växthusgas och har en avsevärd påverkan på klimatet samt bryter ner ozonskiktet. En minskning av dessa utsläpp är därmed av högsta prioritet. Framstående forskning visar på en komplexitet i hanteringen av lustgasutsläpp. Det är svårt att föreslå en ”en-storlek-passar-alla” lösning eftersom varje reningsverk har unika egenskaper och förutsättningar. Projektet kommer därför att genomföra en omfattande litteraturgenomgång och internationella samarbeten för att identifiera de mest lovande strategierna för att minska lustgasutsläppen. Målet är att samla praktiska insikter och förståelse genom befintlig kunskap och nya analyser. Detta kommer att dokumenteras i en SVU-rapport och ett vetenskapligt manuskript. Kunskapsspridning kommer också att ske genom webbinarier och presentationer på nationella och internationella konferenser. Fyra arbetspaket har identifierats: 1) Litteraturgenomgång, 2) Internationellt kunskapsutbyte, 3) Syntes och praktisk implementering och 4) Kunskapsspridning och kommunikation. Projektet leds av forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och innefattar en bred projektgrupp från reningsverk, akademi och branschexperter, både nationellt och internationellt. Målet är att projektets resultat kommer att bidra till att minska den klimatpåverkan som reningsverken har, inte bara i Sverige utan även globalt.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
23-109
Projektledare:
Sina Borzooei
Organisation Projektledare:
IVL Svenska Miljöinstitutet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
420 000 SEK
Projektets totala kostnad:
462 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2026-01-01