Effektivisera kommunal vattenanvändning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Effektivisera kommunal vattenanvändning

Vi måste tillsammans hjälpas åt att bli vattensmarta och använda vårt dricksvatten hållbart. Restriktioner i vattenanvändning för hushåll och verksamheter såsom bevattningsförbud blir allt vanligare i Sverige, speciellt sommartid. Det pågår flera projekt och initiativ hos svenska VA-organisationer med syfte att påverka konsumenterna av dricksvatten att minska och effektivisera sin vattenanvändning. VA-organisationerna upplever dock svårigheter att kommunicera och påverka konsumenter att skapa en mer hållbar vattenanvändning när den egna kommunala verksamheter innehåller vattentjuvar. Vatteneffektiviserande åtgärder, och att skapa förståelse för varför det är viktigt och hur de kommunala verksamheterna kan minska sin vattenanvändning är därför av stor vikt. Kunskapen om hur vattenanvändningen ser ut inom kommunala verksamheter och vilka åtgärder som skulle kunna genomföras för att skapa mer hållbar vattenanvändning hos verksamheterna är låg. Flera VA-organisationerna upplever svårigheter att påverka de kommunala verksamheterna att effektivisera sin vattenanvändning så länge det saknas ledningsbeslut som kräver vatteneffektiviserande aktiviteter. Syftet med projektet är att stötta VA-branschen i hur kommunala verksamheter kan skapa en mer hållbar vattenanvändning genom att öka kännedomen om varför det behövs och hur det blir möjligt. Detta uppnås genom att ett inspirations- och kunskapsunderlag skapas kring följande projektmål: 1. Identifiera vilka kommunala verksamheter som har högst vattenanvändning 2. Sammanställa information om vattenanvändningen, såsom vad vattnet används till, för utvalda kommunala verksamheter med hög vattenanvändning 3. Sammanställa information om incitament och hinder för att vatteneffektivisera kommunala verksamheter 4. Identifiera, beskriva och sprida kännedom om goda exempel på hur kommuner överbryggat hinder för att uppnå hållbar vattenanvändning
Område:
Kommunikation, Dricksvatten
Projektnummer:
22-118
Projektledare:
Josefine Klingberg
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
327 592 SEK
Projektets totala kostnad:
655 592 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-06-30