Driftstrategier för att minska lustgasutsläpp på reningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Driftstrategier för att minska lustgasutsläpp på reningsverk

VA-branschen ska nå netto-noll klimatavtryck år 2030. Utsläpp av lustgas från avloppsreningsverken (ARV) utgör en betydande andel av klimatpåverkan från VA-systemet. Tidigare publicerade studier om lustgasutsläpp från biologisk avloppsvattenrening i Sverige inkluderar endast kortare mätkampanjer på ett par timmar eller dagar från olika zoner i aktivslamanläggningar eller hela ARV. Internationella studier visar på vikten av långtidsstudier för att kunna estimera, till exempel årliga, utsläpp då dessa kan variera betydligt under dygnet, mellan årstider och mellan olika belastning- och driftsituationer. Höga lustgasutsläpp har detekterats vid långtidsstudier av utsläpp från aktivslamanläggningen vid Klagshamns ARV. Syftet med projektet är att fortsätta mätningarna, använda denna data för att skapa en dynamisk simuleringsmodell som kan prediktera lustgasutsläpp, simulera olika driftstrategier för att minska dessa utsläpp, och därefter testa de bästa driftstrategierna i fullskala på Klagshamns ARV. För att mäta lustgasemissionerna samlas frånluften från aktivslambassänger in med totalt åtta flytande huvar, placerade i olika zoner, som vardera täcker 1 m2 av bassängytan. Luften analyseras, efter förbehandling, i en analysator, med icke-dispersiv infraröd (NDIR) spektroskopiteknik, i vilken även halten av syre, koldioxid och metan i luften mäts. Modelleringsarbetet kommer att följa arbetsgången enligt god modelleringssed, det så kallade ”Good Modelling Practice”-protokollet. Projektet leds av Sara Ekström, processingenjör på VA SYD, som är projektledare för VA SYDs interna sexåriga projekt för att studera växthusgasutsläpp från VA SYDs ARV. Ramesh Saagi, biträdande universitetslektor på Lunds universitet, leder modelleringsarbetet. Ivelina Dimitrova, processingenjör på Klagshamns ARV, leder arbetet med att implementera driftstrategier, som visat sig generera lägre utsläpp vid datorsimuleringarna.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
22-106
Projektledare:
Sara Ekström
Organisation Projektledare:
VA SYD
Totalt beviljad finansiering av SVU:
499 333 SEK
Projektets totala kostnad:
1 102 553 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-10-31