Cirkularitet/restströmmar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Cirkularitet/restströmmar

I samarbete med Stiftelsen JTI och Stiftelsen Lantbruksforskning är Svenskt Vatten med i en riktad utlysning inom området Cirkularitet/restströmmar – tryggad återföring av näringsämnen. Beslut om finansiering togs 18 december 2020. Projekttiden är max tre år och de som fått medel i denna utlysning är: Petter Melin, RISE, Förbättrad ekonomi på biogasanläggningar och i gödselhantering genom fler nationella standardmetoder för hygienisering, 2 043 481 kr Jenna Senecal, SLU, Växtnäringskretslopp till uthållig ölproduktion, 2 982 647 kr Åsa Myrbeck, RISE, Växtnäringseffekt hos nya gödselprodukter - Metodutveckling för kvalitetssäkring, 2 262 124 kr Cecilia Lalander, SLU, Fluglarvskompostering för hållbart omhändertagande av organiska restströmmar från växthusodling, 2 936 608 kr
Område:
Avlopp
Projektnummer:
20-126
Projektledare:
Wictoria Bondesson
Organisation Projektledare:
Stiftelsen JTI
Totalt beviljad finansiering av SVU:
1 000 000 SEK
Projektets totala kostnad:
10 224 860 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-06-30